OTWARTE spotkanie w sprawie nowego programu studiów magisterskich

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW oraz pracowników IAUW zajmujących się projektem nowego programu studiów magisterskich zapraszam Państwa na otwarte spotkanie, którego celem będzie prezentacja tegoż programu  i konsultacje.

Spotkanie odbędzie się w środę,  27.lutego (środa), godz. 15.00, sala 210.

z wyrazami szacunku

Renata Ciołek

wykład prof. P. Bielińskiego ” An Ubaid culture-related settlement at Bahra 1 (Kuwait) and other recent excavations of PCMA in the Gulf”

Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu zaprasza na wykład prof. P. Bielińskiego
” An Ubaid culture-related settlement at Bahra 1 (Kuwait) and other recent excavations of PCMA in the Gulf”
Wykład odbędzie się w poniedziałek 25.02 o godz. 9.45 w sali 207.
Dorota Ławecka Ph.D.

Institute of Archaeology

University of Warsaw

dorotalawecka@uw.edu.pl

Aleksander Bursche

Aleksander Bursche
prof. dr hab. Aleksander Bursche

e-mail:
abursche@yahoo.com

dyżury:
środa 13:00 – 15:00

pokój:
327

zainteresowania naukowe:
Archeolog i numizmatyk, od 1980 r. wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i visiting professor na innych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady DARIAH-PL (http://dariah.pl/), członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik (http://www.kopernik.org.pl/) i Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa (https://www.sachsensymposion.org/allgemeine-informationen).
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kontaktów świata antycznego z Barbaricum, numizmatyki starożytnej, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. koordynowałem projekt NCN „Maestro” p.t. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl), NPRH pt. „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych”(https://coindb-prod.ocean.icm.edu.pl/AFE_PL/) oraz Beethovena pt. IMAGMA (www.imagma.eu). W 2014 r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta „za wybitne osiągnięcia w badaniach i edukacji archeologicznej oraz w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego”, a w 2015 r. Gilljam Prize przez Royal Numismatic Society (Londyn) w dziedzinie antycznej numizmatyki.
Od 2015 r. jestem członkiem Komitetu Międzynarodowej Rady Numizmatycznej (https://www.inc-cin.org/) i głównym organizatorem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który dobędzie się we wrześniu 2021 r. w Warszawie (http://inc2021.pl/)

bibliografia:
Aleksander Bursche

Zaproszenie na wernisaż wystawy w Starym BUW

Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych,  dr hab. Miłosz Giersz oraz Ambasador Republiki Peru w Polsce, JE Alberto Salas Barahona mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „ANDY W CIENIU PTASICH SKRZYDEŁ. Praca i życie Władysława Taczanowskiego i Jana Kalinowskiego”
Wernisaż wystawy będzie miał miejsce we wtorek, 26 lutego 2019 o  godz. 16:00 w holu wystawienniczym Muzeum UW w starym BUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Czytaj dalej Zaproszenie na wernisaż wystawy w Starym BUW

Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2019”

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w czwartej ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej tematyka wiąże się z pracami archeologicznymi i konserwatorskimi prowadzonymi przez polskich naukowców na terenie szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, od Cypru i Lewantu, poprzez Mezopotamię, Azję Mniejszą i Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową.

Szczegóły tutaj…

Północne Mazowsze – osada ze skarbem i cmentarzysko z grobami książęcymi

Kierownik badań: Andrzej Szela
Miejsce badań: Północne Mazowsze
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW
Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków,
Fundacja Wydziału Historycznego „Varia”
Charakter stanowiska: cmentarzysko i osada
Datowanie: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów
Opis: Od roku 2018 prowadzone są prace na osadzie i cmentarzysku, które zaliczyć należy do jednych z najbogatszych stanowisk archeologicznych z obszaru północnego Barbaricum.

Osada założona została przez ludność kultury przeworskiej (WANDALÓW) na przełomie III i II wieku p.n.e, czyli na samym początku formowania się tej niezwykle bogatej kultury archeologicznej na obszarze dzisiejszej Polski. Do dnia dzisiejszego zachowały się na niej liczne obiekty z bogatym materiałem archeologicznym i archeozoologicznym. Pochodzą z niej również liczne zabytki wydzielone, na które oprócz narzędzi czy ozdób składają się również liczne monety-denary i sesterc, które pochodzą zapewne z rozproszonego skarbu. Do chwili obecnej znaleziono już ponad 60 rzymskich monet, co stanowi jedno z największych znalezisk monet rzymskich znalezionych w trakcie badań wykopaliskowych. Z kolei na położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nekropoli mamy do czynienia z grobami ciałopalnymi i szkieletowymi datowanymi , przynajmniej na chwilę obecną od I wieku n.e. do V wieku n.e. do chwili obecnej nie znaleziono jeszcze pochówków z ostatnich wieków przed naszą erą. W zamian znaleziono natomiast liczne groby ciałopalne z I i II wieku naszej ery. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj grób książęcy z początku II wieku, który uznać należy za jeden z najbogatszych pochówków tego typu z obszaru północnego Barbaricum. Oprócz niego znaleziono również groby inhumacyjne z okresu wpływów rzymskich oraz co niezwykle ciekawe z okresu wędrówek ludów.

 

Rekonstrukcja wybranych elementów z grobu książęcego

 

Brudnice monety
Wybór monet rzymskich znalezionych  na osadzie

 

Więcej informacji:

Zapraszam na wykopaliska

https://warszawa.onet.pl/mazowsze-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat/fex17sq

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,odkryli-bogaty-grob-sprzed-dwoch-tysiecy-lat-to-absolutny-unikat,282502.html?fbclid=IwAR1ogaOfDjyzX1DVRbXWv0hUzd1vq4UIUpSz3QA__mMaRa9AEUz7l0vSv-o

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32402%2Cmazowieckie-archeolodzy-odkryli-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat.html Czytaj dalej Północne Mazowsze – osada ze skarbem i cmentarzysko z grobami książęcymi

Od Estów do Prusów

Wykład Od Estów do Prusów

w dn. 21 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszam na pierwszy wykład cyklu Od Estów do Prusów w dn. 21 lutego 2019 r. do s. 2.10 im. Tomasza Mikockiego o godz. 1300 – w ramach spotkań Seminarium Bałtyjskiego.

W przyszłym tygodniu (28 lutego, o godz. 1315, wykład odbędzie się zgodnie z harmonogramem naszych zajęć).

Pozdrawiam serdecznie,

Wojciech Wróblewski

Prof. P. Bieliński beneficjentem grantu Harmonia, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki

Projekt ma na celu zbadanie rozwoju i form osadnictwa w jednym z najgorzej dotychczas przebadanych zakątków Omanu, a mianowicie w górskich dolinach w paśmie Hajjar na północy kraju. Większość dotychczasowych badań skupiała się w strefie nadmorskiej, zatem badania osadnictwa w rejonach górskich wypełnią lukę w naszej wiedzy o warunkach ekologicznych, w jakich rozwijały się protohistoryczne kultury wschodniej Arabii.

Dalszy ciąg..

Podziemny świat Wyspy Wielkanocnej

Wyspa Wielkanocna znana jest przede wszystkim ze swoich zabytkowych posągów. Ale nie mniej intrygujący okazuje się jej podziemny świat. Od 10 lat ten świat dokumentują polscy badacze pod kierunkiem dra Macieja Sobczyka z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW. O tym, co dzięki badaniom wiemy już o Wyspie Wielkanocnej dr Maciej Sobczyk mówił w „Eurece”.

Całość   tutaj: