Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
ostatnie rozporządzenia umożliwiają rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia ćwiczeń terenowych w postaci wykopalisk.
Proszę zatem Państwa o:
– skontaktowanie się z prowadzącymi ćwiczenia, oni dysponują informacjami jakie wytyczne obowiązują przy organizacji wykopalisk
– liczebność grup będzie mocno ograniczona (do 10 osób na turnus)
– studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować wykopaliska aby zakończyć studia a nie są zapisani na ćwiczenia proszę o kontakt z Panem Marcinem Wagnerem – istnieje możliwość wzięcia udziału w wykopaliskach prowadzonych na terenie Warszawy (jeśli będą miejsca, mogą się o nie starać również pozostali studenci)
– studenci, którym do zakończenia studiów brakuje do 50 godzin ćwiczeń mogą wystąpić z prośbą o „odrobienie wykopalisk” na terenie Instytutu (podczas pracy z materiałem w magazynach)
– studenci, którzy z przyczyn zdrowotnych (lub innych) nie mogą realizować brakujących ćwiczeń wykopaliskowych, mogą realizować część tych ćwiczeń w formie pracy w instytucji typu muzeum (lub innej, która ma związek z archeologią), przy czym kontakt z taką instytucją leży po stronie studenta
– studenci, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w ćwiczeniach z różnych względów (wymagane uzasadnienie), mogą wystąpić z podaniem o przesunięcie konieczności realizacji ćwiczeń na kolejny rok bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy studentów III roku st. licencjackich i II st. magisterskich).
W razie pytań pozostaję do dyspozycji
Dr Wiesław Więckowski

Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji, które zostały przekazane w mailu i w trakcie posiedzenia Rady Instytutu informuję, że czekam na dane związane z planowanymi przez Państwa badaniami wykopaliskowymi w sezonie letnim. Odbywać się będą mogły tylko te badania, które wypełniają wytyczne.

Dane powinny zawierać opis bazy noclegowej (w zakresie związanym z wytycznymi), proponowane daty przeprowadzenia ćwiczeń, a także, jeśli Państwo mają już takie dane, listę studentów, którzy, to bardzo ważne, wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniach. Studentów, przed prośbą o zgodę, proszę zapoznać z wytycznymi i wymaganiami (zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń).

Przypominam, że pierwszeństwo w zapisach mają studenci III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować ćwiczenia wykopaliskowe aby móc uzyskać absolutorium i przystąpić do obrony dyplomu. Przypominam również, że student może zrezygnować z udziału w wykopaliskach (w sytuacjach opisanych w wytycznych i w informacjach dla studentów na stronie Instytutu).

Informacje proszę przysyłać do mnie.  Czekam na nie do 17 czerwca.
Dr Wiesław Więckowski

Zaliczenie zajęć z fotografii. Semestr letni 2020. Termin ostateczny 05.06.2020.

Szanowni Państwo,

chciałbym przypomnieć, że do zaliczenia zajęć z fotografii trzeba wypełnić test:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8UOCprszMNdW0-tbHw0e6ZozV4TRsJNDZw0yJGuYehbG4Gg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

oraz przetworzyć dwa zdjęcia zgodnie z sugestiami zawartymi w filmiku z szóstych zajęć i przesłać do mnie na e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl  Zdjęcia do przetworzenia można pobrać z:

https://drive.google.com/file/d/1Yv4L4cgfxF8WqmZrxlmB9xLcN2c4PFCQ/view?usp=sharing

Ostateczny termin 5 czerwca !!!

Czytaj dalej Zaliczenie zajęć z fotografii. Semestr letni 2020. Termin ostateczny 05.06.2020.