Godziny otwarcia budynku IAUW

Budynek Instytutu Archeologii w okresie wakacyjnym będzie otwarty  godzinach 9.00 – 16.00

sekretariat
wtorek-czwartek w godz. 10:00-13:00