Dyżury zdalne

Szanowni Studenci,
w razie konieczności kontaktu ze mną, bardzo proszę o maila – po nim możemy się spotkać na Google Meet i przedyskutować problem.

Przypominam, że podania należy składać przez USOS, wygenerować PDF i przesłać do mnie kopię wykorzystując do tego maila w domenie uw.edu.pl.
Dr Wiesław Więckowski

Zmiany w sesji

Szanowni Studenci,
odwołuję niniejszym wszystkie egzaminy zdalne, które miały być prowadzone przez Prof. R. Chowaniec. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani najpóźniej na 7 dni przed nim.

Inne zmiany w załączeniu: harmonogram.
Proszę studentów o kontakt z Prowadzącymi w celu ustalenia szczegółów.

Przypominam też, że egzaminy w trybie zdalnym przeprowadzane są zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Rektora UW z dnia 4 maja 2020 roku.
Dr Wiesław Więckowski

Sesja letnia 2020

Szanowni Państwo,
poniżej w linku lista egzaminów zgłoszonych w sesji letniej. Pracowników proszę o poinformowanie Studentów o terminach i wymaganiach związanych z użytymi aplikacjami, Studentów proszę o skontaktowanie się z Prowadzącymi w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości.
Przypominam, że istnieje wymóg używania adresów w domenie uw.edu.pl do wszelkich kontaktów i logowań w trakcie sesji (Informacja o kontach DLA STUDENTÓW, DLA PRACOWNIKÓW).
POWODZENIA!

Spis zgłoszonych egzaminów i zaliczeń.

Studentom przypominam również, że jeśli będą składać jakiekolwiek podania przez USOS, musza je 1) napisać; 2) wygenerować PDF; 3) przesłać PDF z wyjaśnieniem mailem do zastępcy deyrektora ds. studenckich; 4) poprosić o przesłanie maila pracownika, który ma poprzeć lub potwierdzić podanie (jeśli jest taka potrzeba). Należy używać maila w domenie uw.edu.pl

Godziny otwarcia budynku Instytutu Archeologii do końca czerwca 2020.

Szanowni Państwo,
informujemy o godzinach otwarcia budynku Instytutu Archeologii do końca czerwca br.:
10.06 (środa) – godzina 10.00-13.00
11-14.06 – budynek będzie zamknięty
15-30.06 – budynek będzie otwarty w dni powszednie od godziny 10.00 do 15.00
Jednocześnie informujemy, że w mocy pozostają określone w końcu maja zasady funkcjonowania Biblioteki Instytutu a pracownicy Biblioteki będą dyżurować we wtorki i czwartki (biblioteka będzie obsługiwała wypożyczenia książek dla studentów w sposób elektroniczny i udostępniała skany,
wypożyczenia dla pracowników będą prowadzone w sposób stacjonarny po uprzednim kontakcie z pracownikami Bibliotek).

 

Dyrekcja i sekretariat ds ogólnych będą dyżurować we środy i czwartki w godzinach 10-12.
Sekretariat ds studenckich prowadzi zdalną obsługę spraw studenckich, a jego pracownicy dyżurują we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10-12.
We wszelkich sprawach konieczny jest jednak uprzedni kontakt mailowy w celu umówienia spotkania.
Otwarcie budynku Instytutu, nie zmienia faktu, że nadal obowiązuje część obostrzeń sanitarnych.

Prosimy zatem zgłaszać do kierownika Administracyjnego Zbigniewa Stasiaka zamiar przyjścia do budynku, aby informacja o liczbie osób tam przebywających była zgodna z wytycznymi.
Liczymy z Państwa strony na zrozumienie sytuacji i odpowiedzialne respektowanie przepisów sanitarnych.

z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW