Informacje o zmianie sal zajęć !

Zwracam się z prośbą do pracowników, którzy  w stosunku do pierwotnego planu zmienili salę na swoje zajęcia. Proszę o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu ds. studenckich.

Krystyna Meglicka