Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Archeologii UW

dr hab. Krzysztof Jakubiak
Kontakt: jakubiakk@interia.pl, tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
poniedziałek–czwartek: 11:00–16:00

Wicedyrektor ds. ogólnych

dr Michał Starski
Kontakt: m.starski@uw.edu.pl, tel. (22) 55 22 800

Kompetencje: nadzór nad działalnością administracyjną, nadzór nad biblioteką Instytutu; nadzór nad przygotowaniem planu zajęć; zastępowanie Dyrektora we wszystkich sprawach bieżących.
tel. (22) 55 22 800

Wicedyrektor ds. studenckich

dr Wiesław Więckowski
Kontakt: w.c.wieckowski@uw.edu.pl

Kompetencje: wszelkie decyzje związane z tokiem studiów stacjonarnych, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS, nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku), nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej IH UW oraz Komisji Stypendialnej, kontakty z Samorządem.

Dyżury w sekretariacie studenckim:
zawieszone – kontakt przez maila

Kierownik Studiów Niestacjonarnych i Studiów Podyplomowych – Archeologia Podwodna

dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Kompetencje: wszelkie decyzje związane z tokiem studiów niestacjonarnych, przygotowywanie planu zajęć oraz organizacja zajęć dla studiów zaocznych i podyplomowych.

Kontakt: radoslaw.szczypiorski@gmail.com tel. +48 501 048 474

Dyżur dla studentów zaocznych w gabinecie Dyrekcji (w czasie zjazdów Studium Zaocznego):
sobota: 10.30–13.00

Kierownik Administracyjny

mgr Zbigniew Stasiak

Kompetencje: nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku, obsługa administracyjna IAUW.

Kontakt: zbigniew.stasiak@uw.edu.pl, tel. (22) 55 22 836

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Kompetencje: zwoływanie posiedzeń Rady, przewodniczenie posiedzeniom, koordynowanie prac komisji Rady.

Kontakt: k.lewartowski@uw.edu.pl, tel. (22) 55 22 814