Egzamin z wykładu Pradzieje Europy od epoki brązu….

Egzamin z wykładu Pradzieje Europy od epoki brązu….  odbędzie się w formie pisemnej przez platformę classroom, we wtorek 16.06.2020 pomiędzy godziną 9.00 a godziną 10.30.
Przypominam, że test dostępny będzie wyłącznie po zalogowaniu się z konta uw.edu.pl
z poważaniem Andrzej Szela