Godziny dziekańskie w dniu 8 maja w godz. 14:00-18:00

W związku z uroczystościami pogrzebowymi prof. Karola Modzelewskiego w dniu 8 maja 2019 r. ogłoszone zostają  godziny  dziekańskie od 14.00. do 18.00.