Informacje uzupełniające do komunikatów i zarządzeń Rektora UW oraz informacji Dziekan Wydziału Historycznego.

Szanowni Państwo,
przesyłamy informacje uzupełniające do komunikatów i zarządzeń Rektora UW oraz informacji Dziekan Wydziału Historycznego.
1. Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UW wszystkie zajęcia zostały zawieszone do 14 kwietnia. Dotyczy to zatem także ćwiczeń powierzchniowych i objazdów. Wszelkie dokumenty finansowe związane z tymi wyjazdami, które będą składane do Sekcji Finansowej nie będą realizowane. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować decyzje o przełożeniu ćwiczeń (jeśli będzie to możliwe z uwagi na warunki roślinno-glebowe) lub zaliczenia ich w inny sposób. Proszę jednocześnie przekazać te informacje studentom i uprzedzić ich, że w zależności od rozwoju sytuacji będziemy przekazywać stosowne dalsze informacje.
2. Od dnia jutrzejszego budynek Instytutu będzie czynny w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku. Dyżur sekretariatu ds ogólnych i studenckich oraz Biblioteki (tylko do celów wypożyczeń) będzie prowadzony w godzinach 10-14. Dyrekcja, Kierownik Administracyjny i obsługa informatyczna będą dyżurowali w obecnym i przyszłym tygodniu (i o ile nic się nie zmieni to w kolejnych także). Dyżury Dyrekcji na przyszły tydzien zaplanowane są na wtorek i środę. Ewentualne spotkania proszę uzgadniać drogą mailową, zaś obieg dokumentów będzie zapewniony w sposób tradycyjny. Prosze jednak rozważyć kontakt telefoniczny i komunikację elektroniczną w sprawach służbowych.
3. Zgodnie z Komunikatem Dziekan Wydziału Historycznego prosimy o rozważenie ograniczenia przebywania w budynku, jeśli część normalnej pracy naukowej i organizacyjnej można wykonywać w domu. Ograniczeniu mogą zatem ulec dyżury pracowników, ale nie są odgórnie odwołane i zawieszone indywidualne konsultacje ze studentami (szczególnie licencjatami i magistrantami), spotkania indywidualne z członkami zespołów badawczych, spotkania redakcyjne itp. Ewentualne decyzje w tym zakresie należą do Państwa. Odwołać powinno się wszelkie obrony doktoratów, bowiem są one otwarte (publiczne).
4. Proszę przekazywać informacje o możliwości prowadzenia zajęć zdalnie na adres iauw@uw.edu.pl. W najbliższych dniach przekażemy jakie wsparcie i rozwiązania oferuje w tym zakresie Uniwersytet. Proszę pamiętać, że w związku z zawieszeniem zajęć rozważane jest przedłużenie roku akademickiego. Byłoby dla nas zatem dobrze, aby nie opóźnić cyklu zajęć na okres letni (lipiec), bowiem kolidowałoby to z organizacją wykopalisk, również będących częścią roku akademickiego.
z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW