Informacje w związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli przesyłam procedurę postepowania

dla rodziców dzieci do lat 8. Uprzejmie proszę o zapoznanie z nią zainteresowanych pracowników.

Należy wypełnić i dostarczyć na Wydział lub do Kwestury UW:

  1. Druk Z-15A (w zał.)
  2. Oświadczenie ZUS  (w zał.)

Za czas nieobecności pracownikowi składającemu powyższe dokumenty przysługuje Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80%.

Poniżej linki do artykułów dotyczących Koronowirusa COVID-19

https://tvn24.pl/polska/zamkniete-szkoly-i-przedszkola-przez-koronawirusa-komu-przysluguje-zasilek-zus-4328374

https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/3627082,Oswiadczenie-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-zlobka-przedszkola-szkoly-z-powodu-COVID19-koronawirusa.html

Justyna Towalewska

Samodzielny referent

Kwestura UW – Dział Płac

Tel. (22) 55 23 297