Inne publikacje do 2017 roku

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):


Stefan K. Kozłowski, Cultural Differentiation of Europe from 10th to 5th Millennium B.C.

Warszawa 1975

Cena: 5 zł


Michał Pietrzykowski, Rzeźby greckie z Sarapeum memfickiego. Studium ikonograficzne

Warszawa 1976

Cena: 5 zł


Stefan K. Kozłowski, Atlas of the Mesolithic in Europe (First Generation Maps)

Warszawa 1980

Cena: 5 zł


Jerzy Kolendo (red.), Antyk w Uniwersytecie Warszawskim

Warszawa 1993

ISBN 83-230-0631-8

Cena: 8 zł


Michał Pietrzykowski, Adyta świątyń palmyreńskich

Warszawa 1997

ISBN 83-86590-95-5

Cena: 8 zł


Zbigniew Kobyliński (red.), Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane prof. Marii Miśkiewicz

Warszawa 2004

ISBN 83-917894-5-4

Cena: 20 zł


Stefan K. Kozłowski, Wylotne and Zwierzyniec

Kraków 2006

ISBN 978-83601833-3-5

ISSN 978-83916770-6-3

Cena: 15 zł


Anna Gręzak, Zwierzęta w gospodarce średniowiecznego Kołobrzegu (2. Połowa XIII-XV w.)

Warszawa 2007

ISBN 978-83-87496-38-8

Cena: 15 zł


Andrzej Buko (red.), Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005

Warszawa 2009

ISBN: 978-83-89499-63-9

Cena: 30 zł


Dariusz Manasterski, Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów Zabie – Szestno

Warszawa 2009

ISBN 978-83-61376-16-3

Cena: 30 zł (do nabycia w Zakładzie Archeologii Pradziejowej)


Roksana Chowaniec, Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji

Warszawa 2010

ISBN 978-83-61376-65-9
Cena: 35 zł


Andrzej Buko, Mike McCarthy (red.), Making a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanisation

Warszawa 2010

ISBN 978-83-89499-72-1

Cena: 25 zł


Michał Gawlikowski, Palmyra

Warszawa 2010

ISBN: 978-83-61376-44-6

Cena: 20 zł


Hanna Kowalewska-Marszałek, Piotr Włodarczyk (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.

Kraków-Warszawa 2011

ISBN 978-83-923556-8-7

Cena: 25 zł


Bartosz Kontny, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Mirosław Pietrzak, Nowinka, Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland

Gdańsk-Warszawa 2011

ISBN 978-83-85824-52-7

Cena: 40 zł


Marta Schmiedehelm, Das Graberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur Westmasurischen Kultur der Romischen Eisenzeitred, pod red. Anny Juga-Szymańskiej i Pawła Szymańskiego

Warszawa 2011

ISBN 978-83-61376-01-9

Cena: 40 zł


Jerzy Żelazowski, Miron Bogacki, Ptolemais. Zaginione miasto w Libii

Warszawa 2011

ISBN 978-83-61376-76-7

Cena: 40 zł


Tadeusz Sarnowski (red.), Novae. An Archaeological Guide to a Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bulgaria)

Warszawa 2012

ISBN 978-83-61376-25-5

Cena: 40 zł (dla studentów Instytutu Archeologii UW w cenie 30 zł)


Witold Dobrowolski (red.), „Et in Arcadia ego…”. Studia memoriae professoris Thomae Mikocki dicata

Warszawa 2013

ISBN 978-83-61376-93-4

Cena: 80 zł


Joanna Kalaga (red.), Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku

Warszawa-Pękowice 2013

Dystrybucja i informacje: prof. Joanna Kalaga jk@pradzieje.pl


Janusz Z. Wołoszyn, Wróg – Inny – Sąsiad. Obraz obcego w kulturze Moche.

Warszawa 2014

ISBN 978-83-61376-02-6

Cena: 60 zł


Roksana Chowaniec (red.), Unveiling the Past of an Ancient Town. Akrai/Acrae in South-Eastern Sicily

Warszawa 2015

ISBN 978-83-61376-26-2

Cena: 120 zł


Agnieszka Tomas (red.), Ad Fines Imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata

Warszawa 2015

ISBN 978-83-61376-46-0

Cena:

– detaliczna 150 zł / 35 €,

– hurtowa 120 zł / 30 €


Roksana Chowaniec, Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland

Warszawa 2017

ISBN 978-83-61376-08-8

Cena: 35 zł


Agnieszka Tomas, Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia

Warszawa 2017

ISBN 978-83-61376-35-4

Cena:

– detaliczna: 80 zł

– hurtowa: 60 zł


Tomasz Nowakiewicz, Wczesnośredniowieczne znaleziska wodne i bagienne z ziem pruskich na tle porównawczym

Warszawa 2017

ISBN 978-83-61376-82-8

Cena: 50 zł

Dystrybucja i informacje: dr hab. Tomasz Nowakiewicz – nowakiewicz@yahoo.com


Roksana Chowaniec, Cultural Landscape of South-Eastern Sicily

Warszawa 2017

ISBN 978-83-61376-17-0

Cena: 150 zł


Roksana Chowaniec (red.) On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily

Warszawa 2018

ISBN 978-83-61367-75-0

Cena: 150 zł

 

——————————————————————

 

Publikacje Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd-Wsch UW

 

Publikacje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

 

Publikacje i wydawnictwa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie