Lista egzaminów w semestrze letnim 2018/2019

10.06.2019 godz. 12:00 – 20:00 Miasta I Grodziska, T. Scholl, s. 1.14

10.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

10.06.2019 godz. 13:00 -14:00 Archeologia Mody Barbarzyńców, A. Maciałowicz, s. 2.10

10.06.2019 godz. 14:00 – 15:30 Nauki o Środowisku, J. Piątkowska-Małecka, s. 2.10

10.06.2019 13:15- 14: 15 Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich, A. Tomas, 2.07

11.06.2019 godz. 9:45 – 11:15 Zarys Arch. Śródziemnomorskiej, R. Karasiewicz-Szczypiorski, s. 2.10 i 2.12

11.06.2019 godz. 12:00 – Królestwo Bosporańskie T. Scholl, s. 1.14

11.06.2019 godz. 11:00 – 13:00 Bioarcheologia blok (wykład) A. Sołtysiak, s. 2.06A

11.06.2019 godz. 11:00 – 13:00, Archeologia Jedwabnego Szlaku. M. Żuchowska, s. 2.07

12.06.2019 godz. 11:00 – 13:00, Archeologia Dalekiego Wschodu. M. Żuchowska, s. 2.07

12.06.2019 godz. 10:00 Wstęp do archeologii, D. Błaszczyk, s. 2.09 i 2.10

12.06.2019 godz. 12:00 – 14:00 Metodologia, F. Stępniowski, D. Błaszczyk, s. 2.12

14.06.2019 godz. 15:00 – 20:00 Epigrafika Majów, B. Tuszyńska, s. 2.06

14.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Archaeology of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

15.06.2019 godz. 9:00 – 13:00 Epigrafika Majów, B. Tuszyńska, s. 2.06

18.06.2019 godz. 12:00 – 14:00  Archaeology of the Ancient Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Ancient history of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 10:00 – 13:00 W drodze i pod namiotem wyk mon, B. Kaim, s. 2.12

18.06.2019 godz. 9:00 Muzealnictwo, R. Chowaniec, s. 2.10

18.06.2019 godz. 13:00 Armia faraonów termin „0”, S. Rzepka, s. 2.10

19.06.2019 godz. 10:00 – 12: 00 Na dworze perskiego króla OGIN, B. Kaim, s. 2.12

19.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of the Near East, A. Smogorzewska, s. 1.14

19.06.2019 godz. 12:00 Jęz. egipski, M. Barwik, s. 2.11

19.06.2019 godz. 9:00 – 11:30 Zarys archeologii pradziejowej, A. Szela, s. 2.09, 2.10

24.06.2019 godz. 10:00 -12:00 History of Egypt, A. Wodzińska, s. 1.09

24.06.2019 godz. 12:00 – 13:30 Historia Starożytnej Grecji i Rzymu (test), J. Żelazowski, s. 2.09

24.06.2019 godz. 9:45 – 11:15, Historia Sztuki Starożytnej OGUN, J. Żelazowski,  Stary BUW s. 105

25.06.2019 12:00 -15:00 Łacina i Greka, s. 1.18

25 i 26.06.2019 godz. 9:00 – 12:00 Historia Starożytnej Grecji i Rzymu (cz. 2 ustny), J. Żelazowski, s. 2.13

26.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of Egypt and Nubia, A. Wodzińska, s. 1.09

26.06.2019 godz. 13:00 Armia faraonów termin „1”, S. Rzepka, s. 2.10

27.06.2019 godz. 12:00 -15:00 Łacina i Greka, s. 1.18

29.06.2019 godz. 10:00 Etnografia dla zaocznych, W. Wróblewski, s.2.09

 

Poprawkowe

21.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Historia I Kultura Dalekiego Wschodu, M. Żuchowska, s. 2.07A

02.09.2019 godz. 14:00 – 16:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

02.09.2019 godz. 10:00 Wstęp do archeologii, D. Błaszczyk, s. 2.09

02.09.2019 godz. 12:00 – 14:00 Metodologia, F. Stępniowski, D. Błaszczyk, s. 2.12

04.09.2019 10:00 Zarys Arch. Śródziemnomorskiej, s.2.09, 2.10

05.09.2019 godz. 12:30 and so on… History of Ancient Near East (1st year), P. Bieliński, s. 2.07a

11. 09. 2019  godz. 12.00 Egzamin poprawkowy z Zarysu archeologii pradziejowej (A. Szela),  s. 2.10.