Plan zajęć 2019/20 – studia licencjackie dzienne I rok (nowy program)

Zajęcia kursowe I roku st. licencjackich (NOWY program)

Opis nowego programu studiów licencjackich w pliku pdf

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem


I semestr


I.1 Wprowadzenie do archeologii – wykład, 30h – 1 grupa

D. Błaszczyk (30h) – pon. 15.00–16.30, Auditorium Maximum, s. C

I.2. Warsztat badawczy archeologa – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
Gr. II – W. Gumiński (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
Gr. III – A. Brzóska (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 209
Gr. IV – M. Miścicki (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

I. 3. Człowiek w pradziejach – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Kot (10h) / W. Gumiński (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – M. Kot (10h) / W. Gumiński (10h) / S. Domaradzka (10h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.07
Gr. III – M. Przeździecki (10h) / A. Grabarek (10h) / S. Domaradzka (10h) – pon. 11.30–13.00, s. 2.11
Gr. IV – M. Przeździecki (10h) / A. Grabarek (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 13.15–14.45, s. 2.09

I. 4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Wagner (30h) – śr. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – M. Wagner (30h) – śr. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. III – Ł. Jarmużek (20h)/K. Kasprzycka (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. IV – Ł. Jarmużek (20h)/K. Kasprzycka (10h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.09

I. 5. Człowiek i środowisko – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.12
Gr. II – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 11.30–13.00, s. 2.07
Gr. III – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.11
Gr. IV – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 9.45–11.15, s. 2.07

I. 6. Praca zespołowa – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Jaworska (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. II – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 1.09
Gr. III – M. Wagner (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.11
Gr. IV – D. Zielińska (30h) – pon. 16.45–18.15, s. 2.12

I. 7. Źródła wiedzy o przeszłości – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Łuszczewska (30h) –śr. 15.00–16.30, s. 2.12
Gr. II – R. Chowaniec (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.06
Gr. III – T. Waliszewski (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.11
Gr. IV – M. Matera (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.06A

I. 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ćwiczenia, 4h – 1 grupa

B. Kontny (30h) – wt. 8.00–9.30, s. 2.10

I. 9. Ochrona Własności Intelektualnej – ćwiczenia, 4h – 1 grupa

R. Chowaniec (30h) – wt. 8.00–9.30, s. 2.10

1.10. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.11. Wykład Ogólnoinstytutowy (OGIN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.12. Język nowożytny – lektorat, 60h – do wyboru z listy

1.13 Wychowanie fizyczne – ćwiczenia, 30h – do wyboru z listy


II semestr


II. 1. Teorie metody badań w archeologii – wykład, 30h – 1 grupa

F. Stępniowski (30h) – pon. 15.00–16.30, Auditorium Maximum, s. C

II.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
Gr. II – S. Domaradzka (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
Gr. III – M. Białowarczuk (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. IV – M. Matera (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

II.3. Barbarzyńcy tworzą nową Europę – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – A. Maciałowicz (10h) / E. Łukaszewicz (10h) / K. Blusiewicz (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – A. Maciałowicz (10h) / — (10h) / K. Blusiewicz (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – A. Szela (10h) / — (10h) / M. Starski (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – A. Szela (10h) / — (10h) / M. Starski (10h) – terminy zostaną podane później

II. 4. Świat Greków i Rzymian – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Łuszczewska (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – M. Łuszczewska (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – M. Łuszczewska (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – M. Matera (30h) – terminy zostaną podane później

II. 5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później

II. 6. Dokumentacja rysunkowa – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – E. Łukaszewicz (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – E. Łukaszewicz (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – M. Matera (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – A. Szela (30h) – terminy zostaną podane później

II. 7. Laboratorium i warsztat opisu zabytku – ćwiczenia, 2*30h – 8 grup

Gr. I – kamień – W. Gumiński (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – kamień – M. Przeździecki (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – ceramika, metale – przedmioty użytku codziennego – R. Chowaniec (30h) – czw. 16.45–18.15, s. 2.06
Gr. IV – ceramika – M. Matera (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.06A
Gr. V – ceramika – A. Grabarek (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. VI – numizmatyka – R. Ciołek (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. VII – szkło – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 1.09
Gr. VIII – tekstylia i skóry – A. Ulanowska (15h) / K. Blusiewicz (15h) – terminy zostaną podane później

1.8. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.9. Wykład Ogólnoinstytutowy (OGIN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.10. Język nowożytny – lektorat, 60h – do wyboru z listy

1.11. Wychowanie fizyczne – ćwiczenia, 30h – do wyboru z listy

1.12. Praktyki terenowe – ćwiczenia, 2 × 150h

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.