Plan zajęć 2018/19 – studia licencjackie dzienne I rok

Zajęcia kursowe I roku st. licencjackich

1 WSTĘP DO ARCHEOLOGII
wykład 60 E 3 ECTS
prowadzący: F. Stępniowski
D. Błaszczyk
poniedziałek 16:45– 18:15
Aud. Max. s. D
ćwiczenia 60 V 5 ECTS
prowadzący: gr. 1 P. Dziechciarz
M. Adamiak
poniedziałek 11:30-13:00, s. 1.10
gr. 2 A. Brzóska
M. Białowarczuk
wtorek 11:30 – 13:00, s. 2.09
gr. 3 K. Blusiewicz
W. Gumiński
poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.11
gr. 4 K. Blusiewicz
W. Gumiński
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.11
gr. 5 M. Matera
W. Gumiński
środa 11:30 – 13:00, s. 2.07

 

2 ZARYS ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
wykład 60 E 3 ECTS
prowadzący: M. Barwik
F. Stępniowski
D. Wielgosz-Rondolino
R. Karasiewicz-Szczypiorski
wtorek 15:00 – 16:30
Aud. Max. s. C
ćwiczenia 60 V 5 ECTS
prowadzący: gr. 1 M. Wagner środa 11:30 – 13:00, s. 2.06A
gr. 2 M. Wagner
Ł. Jarmużek
A. Mech
środa 15:00 – 16:30, s. 2.06A
gr. 3 M. Wagner
M. Łuszczewska
środa 13:15 – 14:45, s. 2. 06A
gr. 4 M. Wagner
M. Łuszczewska
czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.09
gr. 5 Ł. Jarmużek
A. Mech
poniedziałek 9:45 – 11:15, s. 2.12

 

3 ZARYS ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ
wykład 60 E 3 ECTS
prowadzący: K. Szymczak
A. Szela
poniedziałek 15:00 – 16:30
Aud. Max. s. C
ćwiczenia 60 V 5 ECTS
prowadzący: gr. 1 M. Białowarczuk wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.09
gr. 2 M. Przeździecki
A. Maciałowicz
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.07
gr. 3 A. Grabarek
M. Przeździecki
S. Domaradzka
wtorek 13:15 – 14:45, s. 2.09
gr. 4 M. Przeździecki
E. Łukaszewicz
środa 16:45 – 18:15, s. 1.09
gr. 5 M. Przeździecki
A. Maciałowicz
wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.06

 

4 METODYKA BADAŃ WYKOPALISKOWYCH
ćwiczenia 60 V 3 ECTS
zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, rozpoczynają grupy parzyste!
prowadzący: gr. 1 S. Domaradzka piątek 9:45 – 13:00, s. 2.06
gr. 2 A. Brzóska piątek 13:15 – 16:30, s. 2.11
gr. 3 M. Matera
M. Iskra
piątek 9:45 – 11:15, s. 2.12
gr. 4 A. Grabarek
W. Gumiński
środa 13:15 – 16:30, s. 2.12
gr. 5 K. Blusiewicz czwartek 15:00 – 16:30, s. 0.36
Uwaga! Zajęcia odbywają się co tydzień!

 

5 NAUKI O CZŁOWIEKU
wykład semestr zimowy 30 E 2 ECTS
prowadzący: Wiesław Więckowski poniedziałek 8:00 – 9:30, s. 2.10
ćwiczenia semestr zimowy 30 V 3 ECTS
prowadzący: gr. 1 Rafał Fetner wtorek 11:30 – 13:00, s. 2.10
gr. 2 Rafał Fetner wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.10
gr. 3 Rafał Fetner środa 15:00 – 16:30, s. 2.11
gr. 4 Rafał Fetner wtorek 13:15 – 14:45, s. 2.12
gr. 5 Rafał Fetner poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 1.18

 

6 WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
7 WYKŁAD OGÓLNOINSTYTUTOWY (OGIN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych
8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
wykład semestr zimowy 4 V 0.5 ECTS
prowadzący: Bartosz Kontny wtorek 8:00 – 9:30, s. 2.10
9 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
wykład semestr letni 4 V 0.5 ECTS
prowadzący: Roksana Chowaniec wtorek 8:00 – 9:30, s. 2.10
3 spotkania – 13 marca, 20 marca, 27 marca
10 WYCHOWANIE FIZYCZNE
60 V 1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
11 ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
2 miesiące 2 x 150 V 2 x 10 ECTS
Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich oraz 200 godzin (1,5 miesiąca) w trakcie studiów magisterskich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni zgłaszać się do Pracowni Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki po informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wicedyrektor ds. Studenckich przepisze tę ocenę do indeksu studenta. W przypadku wykopalisk prowadzonych przez pracowników IA UW możliwe jest wpisanie oceny od razu do indeksu. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW wraz z indeksem.
Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.