Program studiów dziennych i wieczorowych

Studia I stopnia (licencjackie)

I rok

UWAGA! liczba punktów ECTS zmienia się od roku akad. 2017/18.

59 ECTS, 968 godzi (32 h/tydzień), 6 egzaminów + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Wstęp do archeologii wykład 60 + ćwiczenia 60 E+V 3+5
Zarys archeologii śródziemnomorskiej wykład 60 + ćwiczenia 60 E+V 3+5
Zarys archeologii pradziejowej wykład 60 + ćwiczenia 60 E+V 3+5
Metodyka badań wykopaliskowych ćwiczenia 60 V 3
Nauki o człowieku wykład 60 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 V 0.5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 V 0.5
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiąc (2 x 150) V 2×10

II rok

60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
blok I
GŁÓWNY
Wykład blokowy I wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku I ćwiczenia 60 V 5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium 60 E 4
II blok Wykład blokowy II ćwiczenia 60 E 3
Ćwiczenia do bloku II ćwiczenia 60 V 5
III blok Wykład blokowy III wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku III ćwiczenia 60 V 5
Muzealnictwo, konserwatorstwo,
popularyzacja archeologii
wykład 30 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 30 E 2
Fotografia i rysunek zabytków ćwiczenia 60 V 4(3*)
Łacina lektorat 60 E 4
Język nowożytny lektorat 60 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 1 miesiąc (150) V 10

III rok

60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
I proseminarium proseminarium 60 V 6
II proseminarium proseminarium 60 V 6
III proseminarium – licencjackie proseminarium 60 V 6
Nauki o środowisku konwersatorium 60 E 5
Przedmiot ogólnohumanistyczny wykład 60 E 4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Zajęcia kierunkowe 7 x 30 V 7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologa konwersatorium 60 V 4
Język nowożytny na poziomie B2 lektorat 60 E 4
Praca licencjacka 8

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Studia II stopnia (magisterskie)

I rok

UWAGA! liczba punktów ECTS zmienia się od roku akad. 2017/18. Nowe wartości podane są na czerwono, np. (5*)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Metodologia archeologii wykład 60 E 5
Historia archeologii konwersatorium 30 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny wykład 60 V 4
Zajęcia fakultatywne 4 x 30 V 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe 1,5 miesiąca (200) V 16(14*)

II rok

60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny 2 x 60 2 x V 2 x 4
Zajęcia fakultatywne 2 x 30 V 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Praca magisterska 23(21*)

E przedmiot kończy się egzaminem

V przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

 

-----

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

I rok

60 ECTS, 615 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + ćwiczenia

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 V 7
Seminarium II (poboczne) 45 V 7
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 4 × E 15
Historia archeologii wykład 45 E 6
Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 E 3
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące 2×150 V 20

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 V 7
Seminarium II (poboczne) 45 V 7
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 4 × E 15
Metodologia archeologii wykład 45 E 6
Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 E 3
Przygotowanie pracy magisterskiej + egzamin magisterski 21

E – przedmiot kończy się egzaminem
V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

Plan Zajęć 2018/19

Zajęcia kursowe I roku st. licencjackich

1 WSTĘP DO ARCHEOLOGII
wykład 60 E 3 ECTS
prowadzący: F. Stępniowski
D. Błaszczyk
poniedziałek 16:45– 18:15
Aud. Max. s. D
ćwiczenia 60 V 5 ECTS
prowadzący: gr. 1 P. Dziechciarz
M. Adamiak
poniedziałek 11:30-13:00, s. 1.10
gr. 2 A. Brzóska
M. Białowarczuk
wtorek 11:30 – 13:00, s. 2.09
gr. 3 K. Blusiewicz
W. Gumiński
poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.11
gr. 4 K. Blusiewicz
W. Gumiński
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.11
gr. 5 M. Matera
W. Gumiński
środa 11:30 – 13:00, s. 2.07

 

2 ZARYS ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
wykład 60 E 3 ECTS
prowadzący: M. Barwik
F. Stępniowski
D. Wielgosz-Rondolino
R. Karasiewicz-Szczypiorski
wtorek 15:00 – 16:30
Aud. Max. s. C
ćwiczenia 60 V 5 ECTS
prowadzący: gr. 1 M. Wagner środa 11:30 – 13:00, s. 2.06A
gr. 2 M. Wagner
Ł. Jarmużek
A. Mech
środa 15:00 – 16:30, s. 2.06A
gr. 3 M. Wagner
M. Łuszczewska
środa 13:15 – 14:45, s. 2. 06A
gr. 4 M. Wagner
M. Łuszczewska
czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.09
gr. 5 Ł. Jarmużek
A. Mech
poniedziałek 9:45 – 11:15, s. 2.12

 

3 ZARYS ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ
wykład 60 E 3 ECTS
prowadzący: K. Szymczak
A. Szela
poniedziałek 15:00 – 16:30
Aud. Max. s. C
ćwiczenia 60 V 5 ECTS
prowadzący: gr. 1 M. Białowarczuk wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.09
gr. 2 M. Przeździecki
A. Maciałowicz
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.07
gr. 3 A. Grabarek
M. Przeździecki
S. Domaradzka
wtorek 13:15 – 14:45, s. 2.09
gr. 4 M. Przeździecki
E. Łukaszewicz
środa 16:45 – 18:15, s. 1.09
gr. 5 M. Przeździecki
A. Maciałowicz
wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.06

 

4 METODYKA BADAŃ WYKOPALISKOWYCH
ćwiczenia 60 V 3 ECTS
zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, rozpoczynają grupy parzyste!
prowadzący: gr. 1 S. Domaradzka piątek 9:45 – 13:00, s. 2.06
gr. 2 A. Brzóska piątek 13:15 – 16:30, s. 2.11
gr. 3 M. Matera
M. Iskra
piątek 9:45 – 11:15, s. 2.12
gr. 4 A. Grabarek
W. Gumiński
środa 13:15 – 16:30, s. 2.12
gr. 5 K. Blusiewicz czwartek 15:00 – 16:30, s. 0.36
Uwaga! Zajęcia odbywają się co tydzień!

 

5 NAUKI O CZŁOWIEKU
wykład semestr zimowy 30 E 2 ECTS
prowadzący: Wiesław Więckowski poniedziałek 8:00 – 9:30, s. 2.10
ćwiczenia semestr zimowy 30 V 3 ECTS
prowadzący: gr. 1 Rafał Fetner wtorek 11:30 – 13:00, s. 2.10
gr. 2 Rafał Fetner wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.10
gr. 3 Rafał Fetner środa 15:00 – 16:30, s. 2.11
gr. 4 Rafał Fetner wtorek 13:15 – 14:45, s. 2.12
gr. 5 Rafał Fetner poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 1.18

 

6 WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
7 WYKŁAD OGÓLNOINSTYTUTOWY (OGIN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych
8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
wykład semestr zimowy 4 V 0.5 ECTS
prowadzący: Bartosz Kontny wtorek 8:00 – 9:30, s. 2.10
9 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
wykład semestr letni 4 V 0.5 ECTS
prowadzący: Roksana Chowaniec wtorek 8:00 – 9:30, s. 2.10
3 spotkania – 13 marca, 20 marca, 27 marca
10 WYCHOWANIE FIZYCZNE
60 V 1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
11 ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
2 miesiące 2 x 150 V 2 x 10 ECTS
Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich oraz 200 godzin (1,5 miesiąca) w trakcie studiów magisterskich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni zgłaszać się do Pracowni Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki po informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wicedyrektor ds. Studenckich przepisze tę ocenę do indeksu studenta. W przypadku wykopalisk prowadzonych przez pracowników IA UW możliwe jest wpisanie oceny od razu do indeksu. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW wraz z indeksem.
Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia kursowe II roku st. licencjackich

1 — 7

BLOKI PROGRAMOWE
Bloki programowe składają się z wykładu (60; E; 3ECTS), ćwiczeń (60; V; 5ECTS) oraz w przypadku bloków archeologicznych — zajęć pomocniczych (60; E; 4ECTS). Student zobowiązany jest do wybrania co najmniej dwóch bloków archeologicznych, przy czym tylko w przypadku bloku głównego musi zaliczyć zajęcia pomocnicze. Blok pomocniczy może zostać wybrany tylko jako 3 blok, są to bloki, w ramach których nie można pisać pracy licencjackiej na III r. st. licencjackich.
Schemat zaliczeń wygląda więc następująco:Blok I GŁÓWNY:wykład (60; E; 3ECTS)ćwiczenia (60; V; 5ECTS)zajęcia pomocnicze (60; E; 4ECTS)Blok II i III:wykład (60; E; 3ECTS)ćwiczenia (60; V; 5ECTS)

Lista bloków programowych II rok

8

MUZEALNICTWO, KONSERWATORSTWO, POPULARYZACJA ARCHEOLOGII
wykład semestr letni 30 E 2 ECTS
prowadzący: Roksana Chowaniec piątek 9:45-11:15, s. 2.09
ćwiczenia semestr letni 30 V 2 ECTS
prowadzący: gr. 1 M.Stobiecka środa 15:00 – 16:30, s. 2.09
gr. 2 M.Stobiecka wtorek 13:15 – 14:45, s. 2.06A
gr. 3 M.Stobiecka wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.09

9

TECHNIKI ZDOBYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI
konwersatorium semestr zimowy 30 E 2 ECTS
prowadzący: Wiesław Małkowski 1 grupa
Maciej Sobczyk 2 grupy
Ewa Łukaszewicz 2 grupy
piątek 9:45-11:15
11:30-13:00
13:15-14:45, s. 1.11
15:00-16:30
16:45-18:15

10

FOTOGRAFIA I RYSUNEK ZABYTKÓW
30 V 4 ECTS
Wykład z fotografii —  będzie się odbywał (do wyboru w semestrze zimowym lub letnim) w dniach: 15, 22, 29 października 2018
prowadzący: Miron Bogacki semestr zimowy poniedziałek 16:45-18:15, s. 2.09
Na ostatnim wykładzie z fotografii odbędzie się podział na grupy i potem ćwiczenia odbywać się będą w sali 3.28 w wybranych przez studentów terminach.
prowadzący: gr. 1 K. Januszek czwartek 15:00 – 16:30, s. 2.09
gr. 2 A. Szela
K. Januszek
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.12
gr. 3 K. Januszek poniedziałek 15:00 – 16:45, s. 0.30
gr. 4 K. Januszek
P. Szymański
piątek 9:45 – 11:15, s. 1.18
gr. 5 K. Januszek
P. Szymański
piątek 11:30 – 13:00, s. 1.18

11

ŁACINA
lektorat 60 V 4 ECTS
prowadzący: Tomasz Płóciennik gr. 1 poniedziałek 15:00-16:30, s. 2.06
gr. 2 środa 18:30-20:00, s. 1.18
gr. 3 wtorek 13:15-14:45, s. 2.10
Instytut organizuje naukę języka łacińskiego na poziomie podstawowym. Studentów, którzy nie posiadają oceny z łaciny na świadectwie szkoły średniej, obowiązuje dwuletni kurs, zakończony po III roku. Łacina na poziomie wyższym musi być studiowana w ramach zajęć fakultatywnych na III roku studiów I stopnia (licencjackich) lub I roku studiów II stopnia (magisterskich). Możliwe jest również zakończenie nauki łaciny na II roku studiów I stopnia (licencjackich) (egzamin) i nauka innego języka starożytnego na III roku (zakończona egzaminem).

12

JĘZYK NOWOŻYTNY
lektorat 60 V 2 ECTS
J.angielski: Kinga Kasperczak poziom B1 czwartek 9:45 – 11:15, s. 1.10
piątek 9:45 – 11:15, s. 1.10
poziom B2 czwartek 11:30-13:00, s. 1.10
piątek 11:30-13:00, s. 1.10
Na II roku studenci rozpoczynają naukę języków nowożytnych. Studenci w trakcie całych studiów winni wykazać się znajomością (potwierdzoną zdanym egzaminem) przynajmniej 1 języka nowożytnego co najmniej na poziomie B2. W ramach zajęć prowadzonych w Instytucie Archeologii proponowane są kursy j. angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

13

WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

14

WYCHOWANIE FIZYCZNE
60 V 1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

15

ĆWICZENIA POWIERZCHNIOWE
1 tydzień  30 V 2 ECTS
Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 2 tygodni (2 × 5 dni roboczych, tj. 2 × 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę.

16

ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
1 miesiąc  150 V 10 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów I stopnia (licencjackich).

Zajęcia kursowe III roku st. licencjackich

1 — 3 PROSEMINARIUM
Studenci kontynuują naukę w obrębie trzech wybranych w roku poprzednim bloków, wybierając jedno proseminarium (60; V; 4ECTS) z dostępnych w ramach każdego bloku. Jedna ze studiowanych specjalności kończy się egzaminem licencjackim połączonym z obroną pracy licencjackiej. Licencjat może być uzyskany w każdym ze studiowanych bloków archeologicznych — oprócz bloków pomocniczych. Na początku III roku student musi dokonać wyboru bloku licencjackiego. W ramach bloku pomocniczego (na który student uczęszczał podczas studiów I stopnia (licencjackich), możliwe jest natomiast napisanie pracy magisterskiej w toku studiów II stopnia (magisterskich).

Lista proseminariów III rok

4 NAUKI O ŚRODOWISKU
konwersatorium 60 E 4 ECTS
prowadzący: Joanna Piątkowska-Małecka poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.10
5 Przedmiot ogólnohumanistyczny: ETNOGRAFIA
wykład semestr letni 60 E 4 ECTS
prowadzący: Wojciech Wróblewski piątek 11:30-14:45, s. 2.09
6 ZAJĘCIA KIERUNKOWE
6 X 30 V 6 X 2 ECTS
Zajęcia kierunkowe należy wybrać z listy zajęć. Obejmuje ona zróżnicowane wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, numizmatykę, epigrafikę i inne nauki pomocnicze, objazdy, ćwiczenia muzealne, zajęcia komputerowe oraz lektoraty języków starożytnych. Łącznie na III roku studiów I stopnia (licencjackich) należy zrealizować 180 h zajęć kierunkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

Lista zajęć kierunkowych

7 JĘZYK STAROŻYTNY
lektorat 60 E 2 ECTS
W ramach nauki języka starożytnego na III r. studiów licencjackich student może kontynuować naukę łaciny lub też wybrać inny język starożytny zgodny z profilem głównego proseminarium.

Lista lektoratów języków starożytnych

8 JĘZYK NOWOŻYTNY
lektorat 60 V+E 2+2 ECTS
 J.angielski:  Kinga Kasperczak poziom B2 czwartek 11:30-13:00, s. 1.10
piątek 11:30-13:00, s. 1.10
Na III roku studenci kontynuują naukę języków nowożytnych, na podobnych zasadach jak na II roku. Obowiązkowy egzamin na poziomie B2 wraz z punktacją rozliczane są na III roku studiów I stopnia (licencjackich).
9 WYKŁAD OGÓLNOINSTYTUTOWY (OGIN)
wykład 60 E 5 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych.

Lista wykładów ogólnoinstytutowych

10 WYCHOWANIE FIZYCZNE
60 V 1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
11 ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
1 miesiąc  150 V 10 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów I stopnia (licencjackich).
12 PRACA LICENCJACKA
Praca licencjacka, referująca, badawcza, lub innego typu (np. wystawa, program komputerowy lub też inna forma prezentacji materiału archeologicznego), powinna być okazją do przyswojenia przez studenta podstawowych elementów dokumentacji i warsztatu badawczego. Część merytoryczna powinna być opatrzona poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym: częścią ilustracyjną (uzupełnioną o spis i wykaz źródeł ilustracji). Tematykę i zakres pracy licencjackiej ustala wraz ze studentem prowadzący proseminarium (adiunkt bądź pracownik samodzielny), w taki sposób, by założone zadanie było możliwe do wykonania w ciągu dwóch semestrów studiów. Tematyka prac licencjackich przedstawiana jest Radzie Instytutu Archeologii UW i przekazywana do aprobaty Prodziekanowi. Ustalenie tematu i zakresu prac licencjackich musi zatem nastąpić na początku roku akademickiego (w semestrze zimowym). Wybór bloków, z których studenci będą zdawać egzaminy po III roku oraz bloku, którego specjalność chcą kontynuować jako główną na studiach II stopnia (magisterskich) należy zadeklarować do końca października na III roku studiów. Obrona pracy licencjackiej powinna nastąpić w trakcie III roku studiów (do końca września). Ze względu na dwustopniowość studiów nie ma możliwości warunkowych przyjęć na I rok studiów II stopnia (magisterskich). Po zdaniu egzaminu licencjackiego i obronie pracy studenci otrzymają stopień licencjata archeologii (nadawany na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r.). Na dyplomie, który otrzymają, znajduje się informacja o ukończeniu studiów wyższych licencjackich, na kierunku „archeologia”. Egzamin licencjacki ma formę egzaminu komisyjnego; zawiera elementy obrony pracy licencjackiej i sprawdzianu wiedzy, która powinna być wynikiem przyswojenia całego programu kończonego bloku studiów.
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania
i sposobów oceniania prac licencjackich

UWAGA!

Kandydaci na stacjonarne (dzienne) studia II stopnia (magisterskie) przechodzą pełny proces rekrutacji, bez względu, czy studiowali wcześniej w systemie stacjonarnym, czy niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów (średnia) stanowią podstawę do utworzenia listy rankingowej. Przyjęcia na studia dzienne odbywają się do wyczerpania limitu miejsc (90). Osoby nieprzyjęte na studia dzienne mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe lub zaoczne) (dotyczy to także absolwentów studiów dziennych), według rankingu średnich, do wyczerpania limitu miejsc. Wszyscy kandydaci mają obowiązek rejestracji w systemie IRK oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Rekrutacyjnej.

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe
6 X 30 V 6 X 2 ECTS
M. Adamiak
Architektura muzułmańska w Azji Środkowej 30semestr zimowy środa 13:15 – 14:45, s. 1.10
A. Bebel
Archeobotaniczne know-how 30semestr zimowy  środa 16:45 – 18:15, s. 1.14
K. Blusiewicz
Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej 30semestr letni  środa 9:45 – 11:15 s. 0.36
R. Chowaniec, M. Matera, M. Wagner
Między Grecją a Rzymem, czyli kultura materialna Sycylii 30semestr zimowy środa 9:45 – 11:15, s. 1.10
R. Fetner
Warsztaty osteologiczne 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 0.26
A. Gręzak
Osteologia szczątków zwierzęcych 60 wtorek 13:15-14:45, s. 0.29
W. Gumiński
Paleośrodowisko i metody jego rekonstrukcji w archeologii 60 czwartek 15:00–16:30, s. 1.10
P. Jaworski, M. Rekowska, M. Bąk
Śladami Karola Lanckorońskiego w Pamfilii i Pizydii (Objazd naukowy – Turcja) 30+30semestr letni wtorek 15:00-16:30, s. 2.09
E. Łukaszewicz
Słowianie na krańcach świata w czasach wczesnego średniowiecza 30semestr letni środa 13:15–14:45, s. 2.07
K. Misiewicz, J. Chyla
GIS dla archeologów – wykład 30semestr letni piątek 9:45 – 11:15, s. 2.07
GIS dla archeologów – ćwiczenia 30 czwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
J. Miziołek, M. Łuszczewska
Rzeźba grecko-rzymska w kolekcjach Wiecznego Miasta i jej recepcja w polskiej kulturze artystycznej. (Objazd naukowy) 30+30semestr letni czwartek 15:00 – 16:30, s. 1.14
M. Nowakowska
Metodyka podwodnych badań archeologicznych 30semestr zimowy czwartek 16:45 – 18:15, s. 2.07A
T. Płóciennik
Język grecki dla początkujących 60 wtorek 15:00 – 16:30, s. 1.09
T. Płóciennik
Łacina kontynuacja 60 poniedziałek 16:45 – 18:15, s. 2.06
M. Przeździecki, A. Grabarek, A. Maciałowicz
Źródłoznawstwo pradziejowe 60 poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.09
M. Przeździecki M., W. Więckowski
Od Australopiteka do Homo sapiens – kultura, biologia, środowisko 30semestr zimowy środa 11:30 – 13:00, s.2.06
A. Sołtysiak
Tafonomia szczątków ludzkich 30semestr zimowy wtorek 13:15 – 14:45, s. 0.26
A. Sołtysiak
Trudna sztuka pisania i publikowania artykułów problemowych 30semestr zimowy wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.07A
M. Starski
Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 0.36
A. Szela
Metody inwentaryzacji i zabezpieczania zabytków archeologicznych 30semestr zimowy poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.06
P. Szymański
Ceramika germańska i bałtyjska od wczesnej epoki żelaza po początek okresu średniowiecza 30semestr zimowy środa 13:15 – 14:45, s. 2.07
A. Ulanowska
Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metod “hands-on learning” 60semestr zimowy wtorek 9:45–13:00, p. 3.14/ II p.
D. Woronko
Geoarcheologia 60 czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.06A
M. Żuchowska
Język i kultura Chin 30semestr letni wtorek 9:45 – 11:15, s. 1.09

 

WYKŁADY OGÓLNOINSTYTUTOWE
wykład E 3 ECTS
M. Barwik
Dzieje i  kultura Egiptu faraońskiego 60 czwartek 9:45 – 11:15,  s. 2.07
A. Cieśliński
Barbarzyńcy – Germanie – Goci. Historia wielkiej wędrówki od Bałtyku po Morze Czarne w pierwszych stuleciach po Chrystusie 30semestr letni wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.10
R. Ciołek
Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich 60 środa 13:15 – 14:45, s. 2.06
S. Domaradzka
Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie 30 poniedziałek 9:45–11:15, s. 2.10
E. Łukaszewicz
Społeczeństwo wczesnośredniowieczne w świetle źródeł archeologicznych 30semestr letni środa 15:00 – 16:30, s. 2.07
R. Mazurowski
Bursztyniarstwo pradziejowe 60 wtorek 13:15 – 14:45, s. 1.09
J. Miziołek
Archeologia jako fenomen kulturowy 30 wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.14
T. Scholl
Kultura materialna starożytnej Grecji 30 czwartek 18:30 – 20:00, s. 2.12
M. Starski
Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy 30semestr letni wtorek 11:30-13:00, s. 1.09

Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich

1 SEMINARIUM MAGISTERSKIE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
2 SEMINARIUM POBOCZNE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
3 METODOLOGIA ARCHEOLOGII
wykład 60 E 5 ECTS
prowadzący: F. Stępniowski, D. Błaszczyk poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.09
4 HISTORIA ARCHEOLOGII
wykład 30 E 2 ECTS
Studenci mogą wybrać historię archeologii pradziejowej lub historię archeologii śródziemnomorskiej.
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: W. Nowakowski poniedziałek 15:00-16:30, s. 2.07
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: M. Rekowska poniedziałek 15:00-16:30, s. 1.18
5 WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
6 WYKŁAD MONOGRAFICZNY
wykład 60 V 4 ECTS
Wykład wybierany jest przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych)
7 ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
4×30 V 4×3 ECTS
Zajęcia fakultatywne można wybierać z listy zajęć fakultatywnych. Łącznie na I roku studiów magisterskich należy zrealizować 120 h zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.
8 ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
1,5 miesiąca 200 V 16 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę wliczaną do średniej z danego roku. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów licencjackich.

Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich

1 SEMINARIUM MAGISTERSKIE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
2 SEMINARIUM POBOCZNE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
3 WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
4 WYKŁAD MONOGRAFICZNY
wykład 2 x 60 V 2×4 ECTS
Wykład wybierany jest przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych)
7 ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
2×30 V 2×3 ECTS
Zajęcia fakultatywne można wybierać z listy zajęć fakultatywnych. Łącznie na I roku studiów magisterskich należy zrealizować 120 h zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.
8 ĆWICZENIA POWIERZCHNIOWE
1 tydzień  30 V 2 ECTS
Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodni (5 dni roboczych, tj. 30 godz.) badań powierzchniowych na II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę.
9 PRACA MAGISTERSKA
Zaliczenie roku odbywa się według zasad analogicznych jak na III roku studiów licencjackich. Student do końca II roku studiów magisterskich winien uzyskać absolutorium. Studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim obejmującym wybraną przez egzaminowanego w toku studiów specjalność oraz obronę pracy magisterskiej. Po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów ze stopniem magistra. W uzasadnionych przypadkach niemożności wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie (por. § 35 Regulaminu Studiów) Dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. W okresie dwóch lat od uzyskania absolutorium możliwe jest wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej, bez obowiązku uczęszczania na zajęcia, wiąże się to jednak z wniesieniem jednorazowej opłaty za egzamin (patrz str. 87). Po upływie tego okresu można ubiegać się o wznowienie na ostatni rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (por. §8 i §36 Regulaminu Studiów).
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania i sposobów oceniania prac magisterskich

-----

Lista seminariów magisterskich

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

SEMINARIA MAGISTERSKIE
60 V 9 ECTS
M. Barwik, S. Rzepka, D. Zielińska
Archeologia Egiptu i Nubii
środa 9:45 – 11:15, s. 2.07
T. Nowakiewicz
Archeologia wczesnego średniowiecza
środa 9:45 – 11:15, s. 2.07
A. Bursche
Antyk i Barbarzyńcy
czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.06A
A. Bursche
Seminarium doktoranckie Numizmatyka
poniedziałek 11:30 – 14:45, s. 2.06A
R. Ciołek
Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu
poniedziałek 8:00-9:30 s. 2.06
T. Derda
Papirologia i epigrafika
poniedziałek 16:45-18:15, s. 1.18
K. Jakubiak, J. Młynarczyk
Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od hellenizmu do wczesnego Islamu
czwartek 15:00 – 16:30, s. 2.07
B. Kaim, D. Ławecka
Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu
wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.18
R. Karasiewicz-Szczypiorski, A. Tomas
Archeologia prowincji rzymskich
środa 9:45 –11:15, s. 2.11
R. Karasiewicz-Szczypiorski
Seminarium doktoranckie
czwartek 16:45 – 20:00, s. 1.14
B. Kontny, A. Cieśliński, P. Szymański
Germanie i Bałtowie w starożytności
wtorek 15:00-16:30, s. 2.12
B. Kontny
Archeologia podwodna
wtorek 9:45 – 11:15, s. 1.10
J. Kruppé
Archeologia średniowieczna i czasów nowożytnych
czwartek 11:30-13:00, s. 0.36
K. Lewartowski, T. Scholl
Archeologia Grecji
czwartek 11:30-13:00, s. 1.14
D. Manasterski
Archeologia neolitu i epoki brązu
środa 11:30 – 13:00, s. 0.30
R. Mazurowski
Archeologia pradziejowa i średniowieczna  – seminarium doktoranckie
wtorek 15:00-16:30, s. 2.06A
K. Misiewicz
Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznej
wtorek 15:00-16:30, s. 1.11
J. Miziołek, J. Żelazowski
Sztuka późnoantyczna i tradycja antyku w kulturze europejskiej
wtorek 9:45 – 11:15, s. 1.14
W. Nowakowski
Archeologia protohistoryczna – seminarium doktoranckie
poniedziałek 13:15-14:45, s. 1.18
J. Piątkowska-Małecka
Archeologia środowiska
poniedziałek 11:30-13:00, s. 0.29
M. Rekowska, P. Jaworski
Rzym i świat śródziemnomorski
czwartek 13:15 – 14:45, s. 2.07A
A. Sołtysiak
Bioarcheologia
poniedziałek 9:45 – 11:15, s. 2.06A
K. Szymczak
Archeologia paleolitu i mezolitu
wtorek 13:15 – 14:45, pok. 2.15
M. Ziółkowski
Archeologia Ameryk i Oceanii
poniedziałek 16:45-18:15, s. 1.09
M. Ziółkowski, M. Żuchowska
Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku
poniedziałek 18:30-20:00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Zajęcia fakultatywne

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Zajęcia fakultatywne
M. Białowarczuk
Architektura i budownictwo neolitu 30semestr letni śr.oda 11:30 – 13:00, s. 2.07A
M. Barwik
Język egipski dla zaawansowanych 60 piątek 9:45 – 11:15, s. 2.11
A. Gręzak
Osteologia szczątków zwierzęcych dla zaawansowanych 60 środa 13:15-14:45, s. 0.29
W. Gumiński
Paleośrodowisko i metody jego rekonstrukcji w archeologii 60 czwartek 15:00 – 16:30, s. 1.10
E. Jaskulska
Analiza szczątków ciałopalnych 30semestr letni  środa 9:45 – 11:15, s. 0.26
B. Kaim
Starożytna Baktria. Kraina tysiaca miast 30semestr zimowy czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.11
B. Kaim
Materiały i techniki budowlane w architekturze starożytnego Bliskiego Wschodu 30semestr letni czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.11
M. Kot
Metody analizy zabytków krzemiennych 30semestr zimowy środa 15:00 – 16:30, s. 0.30
D. Ławecka
Dilmun, Magan, Meluhha 30
A. Maciałowicz
Władza, wojna, wymiana. Celtowie i Germanie w ostatnich wiekach przed Chrystusem 30 wtorek 13:15-14:45, s. 2.12
W. Małkowski, M. Bogacki
Pozyskiwanie danych terenowych dla systemów GIS- pomiary geodezyjne. Ćwiczenia terenowe do GIS-u 30+30semestr letni czwartek 13:15 – 14:45, s. 1.11
M. Matera
Ceramika jako źródło do dziejów starożytnej Grecji i Rzymu 30semestr letni środa 15:00 – 16:30, s. 1.10
M. Milewska
Materialne warunki życia w mieście 30 poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 0.36
K. Misiewicz, J. Chyla
GIS dla archeologów – wykład 30semestr letni piątek 9:45 – 11:15, s. 2.07
GIS dla archeologów – ćwiczenia 30 czwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
G. Ochała
Źródła pisane do historii Nubii od III w. p.n.e. do XIV w. n.e. 30semestr letni czwartek 16:45-20:00, s. 2.11
zajęcia odbywają się 21.02, 14.03, 4.04, 25.04, 16.05
T. Płóciennik
Greka kontynuacja 60 poniedziałek 18:30 – 20:00, s. 1.10
A. Sołtysiak
Trudna sztuka pisania i publikowania artykułów problemowych 30 wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.07A
A. Szela
Metody inwentaryzacji i zabezpieczania zabytków archeologicznych 30 poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.06
A. Ulanowska
Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metod “hands-on learning” 60semestr zimowy wtorek 9:45 – 13:00, pok. 3.14
J. Wołoszyn
Zwierzęta w ikonografii 30semestr letni poniedziałek 15:00 – 16:30, s. 2.07
B. Woronko
Geoarcheologia 60 czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

WYKŁADY MONOGRAFICZNE
60 V  4 ECTS
M. Barwik
Schyłek ery Ramessydów
60 czwartek 13:15-14:45, s. 1.18
R. Ciołek
Antyczne Bałkany
30 semestr zimowy poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.06
B. Kaim
W drodze i pod namiotem. Koczownicy na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej
60 poniedziałek 15:00 – 16:30, s. 1.09
J. Kruppé
Pozamaterialne źródła w archeologii staropolskiej
30 semestr letni  czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.06
K. Lewartowski
Mit czy historia. O mitach, pamięci i niepamięci u Greków
30 semestr zimowy czwartek 13:15 – 14:45, s. 2.11
D. Manasterski
Przemiany kulturowe „niżowych” społeczności neolitu środkowo-wschodnioeuropejskiego w ugrupowania epoki brązu
60 wtorek 16:45-18:15, s. 2.06
R. Mazurowski
Bursztyniarstwo pradziejowe
60 wtorek 13:15-14:45, s. 1.09
T. Scholl
Miasta i grodziska północnych wybrzeży Morza Czarnego
60 czwartek 16:45-18:15, s. 2.12
K. Szymczak
Epoka kamienia w Azji Środkowej
60 wtorek 11:30-13:00, s. 2.07A
A. Tomas
Archeologia rzymskiego pogranicza
30 semestr zimowy  czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.07
J. Wołoszyn
Ikonografia kultur Ameryki Prekolumbijskiej
60 czwartek 18:30-20:00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Wykłady ogólnouniwersyteckie — propozycje IA UW

R. Chowaniec
Sycylia – wczoraj i dziś (archeologia, kultura i sztuka) 30semestr zimowy (online)
R. Ciołek
Mass media w starożytnej Grecji 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 2.06
R. Ciołek
Mass media w starożytnym Rzymie 30semestr letni środa 9:45-11:15, s. 2.06
B. Kaim
Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie 30semestr letni czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.12
B. Kontny
Archeologia wojny. podwodna 60 czwartek 9:45-11:15, s 2.11
B. Kontny
Archeologia wojny. Aspekty militarne w Archeologii okresu protohistorycznego w Europie 60 piątek 9:45-11:15, s 1.09
S.K. Kozłowski
Myśliwi lasu i stepu 30semestr letni czwartek 13:15–14:45, s. 2.07
M. Łuszczewska
Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza 30semestr letni środa 9:45–11:15, s. 2.12
A. Maciałowicz
Archeologia mody Barbarzyńców w pierwszych wiekach naszej ery. Od kowala do jubilera 30semestr letni poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
A. Maciałowicz
Moda pradziejowa w świetle archeologii (od wieków najdawniejszych do przełomu er). Technologia-zróżnicowanie-interpretacja 30semestr zimowy poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
D. Manasterski, M. Białowarczuk
Zanim powstały cywilizacje. Oblicza archeologii pradziejowej 60 środa 13:15 – 14:45, s. 1.18
J. Miziołek
Archeologia jako fenomen kulturowy 30semestr zimowy wtorek 16:45-18:15, s. 1.14
T. Nowakiewicz
Krucjaty nadbałtyckie. Perspektywa archeologiczna 30semestr letni środa 16:45 – 18:15, s. 2.07
M. Rekowska, A. Ulanowska
Archeologia w kulturze popularnej 30semestr letni wtorek 15:00–16:30, s. 2.09
S. Rzepka
Armia faraonów 30semestr letni
T. Scholl
Królestwo Bosporanskie 30semestr letni czwartek 18:30–20:00, s. 2.12
F. Stępniowski
Religia starożytnej Mezopotamii 30semestr zimowy środa 11:30 – 13:00, s. 1.09
W. Więckowski
Archeologia i antropologia śmierci 30semestr zimowy poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.10
J. Wołoszyn
Archeologia kognitywna czyli co sobie oni myśleli 30semestr letni
W. Wróblewski
Od Estów do Prusów 30semestr letni czwartek 13:15–14:45, s. 2.09
D. Zielińska
Sztuka Nubii, VI-XIV w. 30semestr zimowy wtorek 15:00–16:30, s. 2.06
M. Ziółkowski
Historia i religia Państwa Inków 30semestr zimowy poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
M. Ziółkowski
Szaman, kapłan, święty król: zarys antropologii i magii religii 30semestr letni poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
J. Żelazowski
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu 60 semestr zimowy: poniedziałek 13:15-14:45, s. 105 (Stary BUW)
semestr letni: poniedziałek 9:45-11:15, s. 105 (Stary BUW)
M. Żuchowska
Archeologia Jedwabnego Szlaku 30semestr letni wtorek 15:00–16:30, s. 2.07

Plan Zajęć - Studia Zaoczne 2019/19

ROK I (po licencjacie z archeologii i po innych studiach licencjackich)

SOBOTY
SEMESTR ZIMOWY
8.00-11.15 Wykład monograficzny
(każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady)
Źródłoznawstwo wczesno- i średniowieczne, dr hab. J. Kalaga, sala 209
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)

Wykłady monograficzne on-line:
Źródłoznawstwo archeologii protohistorycznej, Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski (dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)
Historia archeologii śródziemnomorskiej, dr hab. M. Rekowska

11.30-14.45 Wykład monograficzny
Życie codzienne w Imperium Romanum, dr M. Łuszczewska, sala 209

15.00-17.15 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu,
dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski, sala 207
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna,
dr hab. A. Cieśliński, sala 209

17.30-19.45 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu), dr hab. M. Rekowska, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 207
Archeologia Pradziejowa, dr hab. D. Manasterski, sala 209
Archeologia ameryki prekolumbijskiej, dr M. Giersz, dr J. Szymański, sala 211

SEMESTR LETNI
8.00-11.15
„OKIENKO”

Wykład monograficzne on-line:
Historia archeologii pradziejowej, Prof. W. Nowakowski
Źródłoznawstwo archeologii klasycznej., dr hab. M. Rekowska
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)

11.30-14.45 Wykład monograficzny
Od Argonautów do Kozaków – dzieje eksploracji i podboju basenu Morza Czarnego, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 209

15.00-17.15 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu), dr hab. M. Rekowska, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 207
Archeologia Pradziejowa, dr hab. D. Manasterski, sala 209
Archeologia Ameryki prekolumbijskiej, dr M. Giersz, dr J. Szymański, sala 211

17.30-19.45 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu,
dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski, sala 207
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna,
dr hab. A. Cieśliński, sala 209

NIEDZIELE
SEMESTR ZIMOWY
„OKIENKO”

SEMESTR LETNI
9.00-12.15
Wykład OGUN – Etnografia, dr Wojciech Wróblewski, sala 209

Ćwiczenia wykopaliskowe
2 miesiące (300 godzin) w tym do 150 godzin możliwe do odbycia w formie praktyki muzealnej itp…

Ćwiczenia powierzchniowe (wiosną lub jesienią)
(30 godzin)

ROK II (po licencjacie z archeologii i po innych studiach licencjackich)
SEMESTR ZIMOWY
8.00-11.15 Wykład monograficzny
(każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady)
Źródłoznawstwo wczesno- i średniowieczne, dr hab. J. Kalaga, sala 209
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)

Wykłady monograficzne on-line:
Źródłoznawstwo archeologii protohistorycznej, Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)
Historia archeologii śródziemnomorskiej, dr hab. M. Rekowska

11.30-14.45 Wykład monograficzny
Życie codzienne w Imperium Romanum, dr M. Łuszczewska, sala 209

15.00-17.15 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu,
dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski, sala 207
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna,
dr hab. A. Cieśliński, sala 209

17.30-19.45 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu), dr hab. M. Rekowska, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 207
Archeologia Pradziejowa, dr hab. D. Manasterski, sala 209
Archeologia ameryki prekolumbijskiej, dr M. Giersz, dr J. Szymański, sala 211

SEMESTR LETNI
8.00-11.15
Metodologia archeologii, dr F. Stępniowski, sala 209

Wykład monograficzne on-line:
Historia archeologii pradziejowej, Prof. W. Nowakowski
Źródłoznawstwo archeologii klasycznej., dr hab. M. Rekowska
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)

11.30-14.45 Wykład monograficzny
Od Argonautów do Kozaków – dzieje eksploracji i podboju basenu Morza Czarnego, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 209

15.00-17.15 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu), dr hab. M. Rekowska, dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, sala 207
Archeologia Pradziejowa, dr hab. D. Manasterski, sala 209
Archeologia Ameryki prekolumbijskiej, dr M. Giersz, dr J. Szymański, sala 211

17.30-19.45 Seminaria magisterskie (przedmioty całoroczne)
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu,
dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski, sala 207
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna,
dr hab. A. Cieśliński, sala 209

NIEDZIELE
SEMESTR ZIMOWY
„OKIENKO”

SEMESTR LETNI
9.00-12.15
Wykład OGUN – Etnografia, dr Wojciech Wróblewski, sala 209