Sesja letnia 2019/2020

Szanowni Państwo,
sesja egzaminacyjna w Instytucie Archeologii odbędzie się w pierwszym terminie przewidzianym postanowieniem Rektora UW z 5 maja 2020 roku, tj. w dniach: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku.
Egzaminy i zaliczenia w trakcie sesji będą odbywać się wg zarządzenia Rektora UW z 4 maja 2020 roku, tj. w formie zdalnej za pomocą dozwolonych narzędzi informatycznych i aplikacji.
Lista i terminy egzaminów, wraz z informacją o ich sposobie przeprowadzenia i rejestracji na nie będzie opublikowana do 10 czerwca 2020.