Siódma edycjia międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Pani  Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika, prof. UW związane z  udziałem Uniwersytetu Warszawskiego w siódmej edycji międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Kaczmarska

Pismo Pani Rektor – badanie EUROSTUDENT

Zaproszenie do studenta