Spotkanie „Rola i miejsce Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa”.

Informacja o spotkaniu:
14 maja 2019 r. g. 15.30 spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu.

Pierwsza część spotkania, to prezentacja na temat: „Rola i miejsce Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa”. Prowadzona będzie przez funkcjonariuszy AW.

Druga część spotkania ma charakter otwartej rozmowy, dając szansę na pytania, również te związane z perspektywą pracy w AW.

Spotkanie potrwa ok. 1,5 h
Miejsce spotkania: sala 200 w gmachu Samorządu Studentów UW
Zgłoś udział: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Spotkanie ma charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane!

Informacje znajdują się na stronie: http://biurokarier.uw.edu.pl/ i

https://www.facebook.com/events/2184863071803564/

Praktyki dla studentów ABW