Światowit – Tom XIV (1930/31)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1933

Spis treści:

pdf icon large Jarońska-Himner, Marjan Himner (1887-1916), Bajończyk, Archeolog Dr. Sorbony, s. 9-14

pdf icon large Herlaine J. L., Na śmierć Himnera, Archeologa i Lotnika, s.15-16

pdf icon large Pottier Edmund, Marjan Himner, Ochotnik Polski, s.17-25

pdf icon large Himner Marjan, Studium o kulturze przedmiceńskiej w Zlewisku Morza Czarnego wedle własnych badań wykopaliskowych, s.26-163

pdf icon large Cehak Helena, Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce, s.164-252

pdf icon large Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, s. 253-255

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Kilka słów odpowiedzi, s. 255-256