Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology

Zakład Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na obrady konferencji

Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology

która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku
w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład inauguracyjny pt. Aegean archaeology in a changing world: how to tell it?
wygłosi prof. Pietro Maria Militello z Uniwersytetu w Katanii.

Serdecznie zaprszamy!

Program konferencji    Książka abstraktów wystąpień