Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Zajęcia fakultatywne
M. Białowarczuk
Architektura i budownictwo neolitu 30semestr letni śr.oda 11:30 – 13:00, s. 2.07A
M. Barwik
Język egipski dla zaawansowanych 60 piątek 9:45 – 11:15, s. 2.11
A. Gręzak
Osteologia szczątków zwierzęcych dla zaawansowanych 60 środa 13:15-14:45, s. 0.29
W. Gumiński
Paleośrodowisko i metody jego rekonstrukcji w archeologii 60 czwartek 15:00 – 16:30, s. 1.10
E. Jaskulska
Analiza szczątków ciałopalnych 30semestr letni  środa 9:45 – 11:15, s. 0.26
B. Kaim
Starożytna Baktria. Kraina tysiaca miast 30semestr zimowy czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.11
B. Kaim
Materiały i techniki budowlane w architekturze starożytnego Bliskiego Wschodu 30semestr letni czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.11
M. Kot
Metody analizy zabytków krzemiennych 30semestr zimowy środa 15:00 – 16:30, s. 0.30
D. Ławecka
Dilmun, Magan, Meluhha 30
A. Maciałowicz
Władza, wojna, wymiana. Celtowie i Germanie w ostatnich wiekach przed Chrystusem 30 wtorek 13:15-14:45, s. 2.12
W. Małkowski, M. Bogacki
Pozyskiwanie danych terenowych dla systemów GIS- pomiary geodezyjne. Ćwiczenia terenowe do GIS-u 30+30semestr letni czwartek 13:15 – 14:45, s. 1.11
M. Matera
Ceramika jako źródło do dziejów starożytnej Grecji i Rzymu 30semestr letni środa 15:00 – 16:30, s. 1.10
M. Milewska
Materialne warunki życia w mieście 30 poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 0.36
K. Misiewicz, J. Chyla
GIS dla archeologów – wykład 30semestr letni piątek 9:45 – 11:15, s. 2.07
GIS dla archeologów – ćwiczenia 30 czwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
G. Ochała
Źródła pisane do historii Nubii od III w. p.n.e. do XIV w. n.e. 30semestr letni czwartek 16:45-20:00, s. 2.11
zajęcia odbywają się 21.02, 14.03, 4.04, 25.04, 16.05
T. Płóciennik
Greka kontynuacja 60 poniedziałek 18:30 – 20:00, s. 1.10
A. Sołtysiak
Trudna sztuka pisania i publikowania artykułów problemowych 30 wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.07A
A. Szela
Metody inwentaryzacji i zabezpieczania zabytków archeologicznych 30 poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.06
A. Ulanowska
Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metod “hands-on learning” 60semestr zimowy wtorek 9:45 – 13:00, pok. 3.14
J. Wołoszyn
Zwierzęta w ikonografii 30semestr letni poniedziałek 15:00 – 16:30, s. 2.07
B. Woronko
Geoarcheologia 60 czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich