Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich

Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich

1 SEMINARIUM MAGISTERSKIE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
2 SEMINARIUM POBOCZNE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
3 METODOLOGIA ARCHEOLOGII
wykład 60 E 5 ECTS
prowadzący: F. Stępniowski, D. Błaszczyk poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.09
4 HISTORIA ARCHEOLOGII
wykład 30 E 2 ECTS
Studenci mogą wybrać historię archeologii pradziejowej lub historię archeologii śródziemnomorskiej.
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: W. Nowakowski poniedziałek 15:00-16:30, s. 2.07
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: M. Rekowska poniedziałek 15:00-16:30, s. 1.18
5 WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
6 WYKŁAD MONOGRAFICZNY
wykład 60 V 4 ECTS
Wykład wybierany jest przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych)
7 ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
4×30 V 4×3 ECTS
Zajęcia fakultatywne można wybierać z listy zajęć fakultatywnych. Łącznie na I roku studiów magisterskich należy zrealizować 120 h zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.
8 ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
1,5 miesiąca 200 V 16 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę wliczaną do średniej z danego roku. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów licencjackich.