Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich

Novae. Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne. Fot. M. Pisz

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
tel. 55 22 809, pok. 309

Kierownik zakładu: dr hab. Agnieszka Tomas
e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

dr hab. Marek T. Olszewski prof.
e-mail: tycjanolszewski@yahoo.fr

prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (profesor emeritus, realizujący grant)

dr hab. Michael A. Speidel (realizujący grant)

Doktoranci:
mgr Emil Jęczmienowski
mgr Tomasz Dziurdzik
mgr Anna Mech
mgr Piotr Zakrzewski
mgr Paulina Szulist-Płucinniczak
mgr Maciej Czapski

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich jest jednostką Instytutu Archeologii UW. Pracownicy Zakładu zajmują się archeologią, historią i kulturą prowincji rzymskiego imperium ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiego pogranicza (limesu) cesarstwa oraz prowincji bałkańskich i dolnodunajskich. Flagowymi stanowiskami badanymi przez pracowników Zakładu są obóz legionowy w Novae (dzisiejsza Bułgaria) i fort oddziałów pomocniczych w Gonio-Apsaros (Gruzja). Ponadto, prowadziliśmy lub prowadzimy badania w Hercegowinie, Rumunii (Tibiscum, Pojejena) oraz na Krymie. Pracownicy Zakładu są wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzą zajęcia na temat archeologii i kultury antyku.

Gonio-Apsaros, fot. Miron Bogacki
Gonio-Apsaros, fot. Miron Bogacki

Granty:
1. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku; NCN, OPUS 10, 2015/19B/HS3/017/90. Kierownik: dr hab. Agnieszka Tomas

2. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae; NCN, OPUS 11, 2016/21/B/HS3/00030. Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

3. Grant HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/M/HS3/00758).
„Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum”. Kierownik: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

4. Żołnierze, weterani i cywile na zapleczu rzymskiej kolonii. Badania nad starożytnym krajobrazem osadniczym i społecznym okolic Ljubuski (Bośnia i Hercegowina) z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod prospekcji archeologicznej; NCN PRELUDIUM 10, 2015/19/N/HS3/00886, Kierownik: mgr Tomasz Dziurdzik

5. Rzymski fort i vicus w miejscowości Pojejena (okręg Caras-Severin, Rumunia); NCN PRELUDIUM 11, 2016/21/N/HS3/02933. Kierownik: mgr Emil Jęczmienowski

6. Transcaucasia and the Roman Empire. Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighbourhood, 65 BCE – 387 CE; NCN POLONEZ, 2016/23/P/HS3/04141. Kierownik: dr hab. Michael A. Speidel

Badania terenowe:
1. Novae. Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (Bułgaria) – wykopaliska
2. Gonio-Apsaros. Fort oddziałów pomocniczych (Gruzja) – wykopaliska
3. Pojejena. Fort oddziałów pomocniczych i jego zaplecze – badania nieinwazyjne
4. Ljubuski. Fort oddziałów pomocniczych i jego wiejskie zaplecze – badania nieinwazyjne