Zakład Antropologii Historycznej i Archeologii Wybrzeży Pacyfiku

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, 00-927 Warszawa, pokój 0.25
tel. 22 5522845

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Pracownicy:
dr hab. Miłosz Giersz
dr Jan Szymański

Doktoranci

Informacje o zakładzie:

Granty:

Badania wykopaliskowe: