Zakład Archeologii Podwodnej

Badania podwodne na Krymnie, fot. Underwater Expedition IAUW
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IAUW

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 801, pok. 3.20.

Kierownik zakładu:
prof. Iwona Modrzewska-Pianetti (urlop w roku akademickim 2018/2019)

pracownicy:
dr Marta Żuchowska (p/o Kierownika Zakładu)
mgr Artur Brzóska
mgr Magdalena Nowakowska (współpracownik Zakładu)

doktoranci:
mgr Małgorzata Mileszczyk

Zakład Archeologii Podwodnej powstał w 2012 roku, a od 2014 jest członkiem UNESCO UniTwin Network for Underwater Archaeology. Od początku kieruje nim Profesor Iwona Modrzewska-Pianetti, której głównym zainteresowaniem badawczym jest handel antyczny w rejonie Morza Śródziemnego. Szlaki handlowe są także meritum działań dr Marty Żuchowskiej. Mgr Artur Brzóska zajmuje się m.in. metodyką badań podwodnych. Doktorantka WH UW, Małgorzata Mileszczyk, bada osady „nawodne” z rejonu Warmii i Mazur. Stałym współpracownikiem Zakładu jest także mgr Magdalena Nowakowska. W ramach działalności Zakładu prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące archeologię konstrukcji statków, metodykę badań podwodnych, ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz zagadnienie handlu starożytnego. Do współpracy zapraszani są badacze stanowisk podwodnych z całego świata.

Granty:
Iwona Modrzewska-Pianetti: NCN (Harmonia) „Commercial contacts the region of Murcia (Spain) with the Mediterranean world in Antiquity on the basis of archaeological and historical sources”
UMO-2015/18/M/HS3/00248

Marta Żuchowska: NCN (Opus) „Tkaniny w ikonografii Palmyry”. (daty: 01.02.2017 – 30.01.2020)
UMO-2016/21/B/HS3/00934

Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, the Explorers Club
„3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology”
959/P-DUN/2018