Lista egzaminów w semestrze letnim 2018/2019

10.06.2019 godz. 12:00 – 20:00 Miasta I Grodziska, T. Scholl, s. 1.14

10.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

10.06.2019 godz. 13:00 -14:00 Archeologia Mody Barbarzyńców, A. Maciałowicz, s. 2.10

10.06.2019 godz. 14:00 – 15:30 Nauki o Środowisku, J. Piątkowska-Małecka, s. 2.10

10.06.2019 13:15- 14: 15 Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich, A. Tomas, 2.07

11.06.2019 godz. 9:45 – 11:15 Zarys Arch. Śródziemnomorskiej, R. Karasiewicz-Szczypiorski, s. 2.10 i 2.12

11.06.2019 godz. 12:00 – Królestwo Bosporańskie T. Scholl, s. 1.14

11.06.2019 godz. 11:00 – 13:00 Bioarcheologia blok (wykład) A. Sołtysiak, s. 2.06A

11.06.2019 godz. 11:00 – 13:00, Archeologia Jedwabnego Szlaku. M. Żuchowska, s. 2.07

12.06.2019 godz. 11:00 – 13:00, Archeologia Dalekiego Wschodu. M. Żuchowska, s. 2.07

12.06.2019 godz. 10:00 Wstęp do archeologii, D. Błaszczyk, s. 2.09 i 2.10

12.06.2019 godz. 12:00 – 14:00 Metodologia, F. Stępniowski, D. Błaszczyk, s. 2.12

14.06.2019 godz. 15:00 – 20:00 Epigrafika Majów, B. Tuszyńska, s. 2.06

14.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Archaeology of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

15.06.2019 godz. 9:00 – 13:00 Epigrafika Majów, B. Tuszyńska, s. 2.06

18.06.2019 godz. 12:00 – 14:00  Archaeology of the Ancient Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 14:00 – 16:00 Ancient history of the Near East, D. Ławecka, s. 2.07

18.06.2019 godz. 10:00 – 13:00 W drodze i pod namiotem wyk mon, B. Kaim, s. 2.12

18.06.2019 godz. 9:00 Muzealnictwo, R. Chowaniec, s. 2.10

18.06.2019 godz. 13:00 Armia faraonów termin „0”, S. Rzepka, s. 2.10

19.06.2019 godz. 10:00 – 12: 00 Na dworze perskiego króla OGIN, B. Kaim, s. 2.12

19.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of the Near East, A. Smogorzewska, s. 1.14

19.06.2019 godz. 12:00 Jęz. egipski, M. Barwik, s. 2.11

19.06.2019 godz. 9:00 – 11:30 Zarys archeologii pradziejowej, A. Szela, s. 2.09, 2.10

24.06.2019 godz. 10:00 -12:00 History of Egypt, A. Wodzińska, s. 1.09

24.06.2019 godz. 12:00 – 13:30 Historia Starożytnej Grecji i Rzymu (test), J. Żelazowski, s. 2.09

24.06.2019 godz. 9:45 – 11:15, Historia Sztuki Starożytnej OGUN, J. Żelazowski,  Stary BUW s. 105

25.06.2019 12:00 -15:00 Łacina i Greka, s. 1.18

25 i 26.06.2019 godz. 9:00 – 12:00 Historia Starożytnej Grecji i Rzymu (cz. 2 ustny), J. Żelazowski, s. 2.13

26.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Archaeology of Egypt and Nubia, A. Wodzińska, s. 1.09

26.06.2019 godz. 13:00 Armia faraonów termin „1”, S. Rzepka, s. 2.10

27.06.2019 godz. 12:00 -15:00 Łacina i Greka, s. 1.18

29.06.2019 godz. 10:00 Etnografia dla zaocznych, W. Wróblewski, s.2.09

 

Poprawkowe

21.06.2019 godz. 10:00 – 12:00 Historia I Kultura Dalekiego Wschodu, M. Żuchowska, s. 2.07A

02.09.2019 godz. 14:00 – 16:00 Methodology, D. Błaszczyk, s. 1.14

02.09.2019 godz. 10:00 Wstęp do archeologii, D. Błaszczyk, s. 2.09

02.09.2019 godz. 12:00 – 14:00 Metodologia, F. Stępniowski, D. Błaszczyk, s. 2.12

04.09.2019 10:00 Zarys Arch. Śródziemnomorskiej, s.2.09, 2.10

05.09.2019 godz. 12:30 and so on… History of Ancient Near East (1st year), P. Bieliński, s. 2.07a

11. 09. 2019  godz. 12.00 Egzamin poprawkowy z Zarysu archeologii pradziejowej (A. Szela),  s. 2.10.

Wyniki egzaminu OWI, I rok

Szanowni Państwo,

wyniki egzaminu z OWI zostały wpisane do protokołu w USOS. Wszystkich Państwa, którzy nie zdali w pierwszym terminie, zapraszam na poprawę dnia 19 czerwca, w godz. 10-13.00, pokój 327.

Roksana Chowaniec

Żegnamy dr Marię Krogulską

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Marii Krogulskiej, wieloletniego pracownika Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, nieodżałowanego nauczyciela i przyjaciela kilku pokoleń archeologów.

We wspomnieniach prof. Piotr Bieliński napisał

„Doktor Maria Krogulska studia archeologiczne odbyła na Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego i po ukończeniu studiów została zatrudniona w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a po powołaniu Instytutu Archeologii pracowała aż do emerytury w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW.  

Wcześnie po studiach rozpoczęła udział  w kierowanych przez prof. K. Michałowskiego polskich wykopaliskach w strefie śródziemnomorskiej, najpierw w Mirmeki na Krymie a następnie  w Tell Atrib i Aleksandrii w Egipcie. Jej początkowe zainteresowania archeologią egejską z czasem ustąpiły rosnącemu zainteresowaniu kulturami Starożytnego Bliskiego Wschodu, przede wszystkim w okresach późnych. Tym zainteresowaniom pozostała wierna już do końca swej kariery akademickiej, a nawet później na emeryturze.  Była pierwszym wykładowcą w Katedrze, który wprowadził na szerszą skalę archeologię Starożytnego Wschodu do dydaktyki akademickiej, co później zaowocowało rozwojem tej specjalności na Uniwersytecie Warszawskim. Była świetnym dydaktykiem, umiejącym zainspirować studentów do samodzielnego myślenia. Od połowy lat siedemdziesiątych przez wiele kolejnych lat była związana, z kierowaną przez prof. Michała Gawlikowskiego polską misją wykopaliskową w Palmyrze, gdzie m. in. wprowadziła regularne studia nad materiałem ceramicznym z uwzględnieniem badań laboratoryjnych. Później, w końcu lat siedemdziesiątych, rozpoczęła wraz z zespołem prof. M. Gawlikowskiego badania ratownicze na wyspie Bidżan w basenie środkowego Eufratu w Iraku, którymi następnie przez kilka lat kierowała. Było to stanowisko z warstwami neoasyryjskimi, partyjsko-rzymskimi po wczesnoislamskie. Kierowała tez przez jeden sezon polskimi wykopaliskami ratowniczymi w północnej Syrii na stanowiskach: Tell Abu Hafur i Dżassa el-Gharbi. Świetny archeolog terenowy, przywiązujący dużą wagę do zagadnień stratygraficznych. Autorka i współautorka wielu raportów i opracowań materiałowych.

Prawdziwy przyjaciel studentów, szczególnie jako opiekun roku, wywarła duży wpływ na uformowanie kilku dzisiejszych profesorów i czynnych zawodowo badaczy. Wspaniały towarzysz badań wykopaliskowych, szczególnie w tzw. trudnych warunkach.”

D.Zielińska – dyżur 22.05

Szanowni Państwo,

ze względu na udział w obronie doktoratu muszę odwołać swój dzisiejszy dyżur. Będę jednak w Instytucie jeszcze w godzinach 15:30-17:30. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

25 Festyn Archeologiczny w Biskupinie (wrzesień)

Szanowni Państwo,

wszystkich zainteresowanych przygotowaniem pokazów popularyzatorskich oraz udziałem w 25 Festynie Archeologicznym w Biskupinie (14-22 września) zapraszam  do zgłoszenia się na adres mailowy roksana.chowaniec@uw.edu.pl. W tym roku przygotowujemy pokazy kuchni antycznej oraz pokazy związane ze starożytnym Egiptem (np. proces mumifikacji).

Roksana Chowaniec

Wykłady dr J.M Toyne

Dr hab. Miłosz Giersz i dr Wiesław Więckowski zapraszają na gościnne wykłady Dr J. Marli Toyne z University of Central Florida, Orlando, U.S.A, które będą miały miejsce w Instytucie Archeologii UW w dniach 27-30 maja 2019 r.

Goscinne wykłady MToyne

Szczepienia

Uwaga!

Dyrekcja IA informuje, że pracownicy wyjeżdżający w teren mają możliwośc bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko tężcowi oraz odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

Zainteresowane osoby proszone są o wpisanie się na listę w sekterariacie IA, pok. 203

Przeszłość ma przyszłość! – Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW

Tegoroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW zyskuje nową formułę . Planujemy, że będzie to konferencja o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, z szerokim mottem wiodącym Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!. Wokół tego motta, chcielibyśmy zaproponować organizację około 10 sesji lub warsztatów o węższych zakresach tematycznych, do udziału w których zapraszamy szerokie grono specjalistów, również spoza IA UW.

Więcej informacji……..

Wykład „22 years of Spanish archaeology in Tyre, Lebanon”

Serdecznie zapraszamy na wykład dr hab. Francisco J. Núñeza, który zaprezentuje wyniki prac archeologicznych prowadzonych od ponad 20 lat w Tyrze w Libanie.

Jest to wykład specjalny towarzyszący konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie” https://www.facebook.com/events/325109984867115/ organizowanej wspólnie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UW, która odbędzie się w terminie 23-25 maja 2019 r.