Minigranty studenckie

Szanowni P. Studenci,

istnieje jeszcze możliwość pozyskania finansowania na projekty studenckie (indywidualne i grupowe) w ramach minigrantów. Aplikacje należy składać do 8 listopada. Realizacja i rozliczenie projektu musi nastąpić do lutego 2020.
Informacje w zakładce STUDIA/MINIGRANTY.