Limity zajęć

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o weryfikację list studentów zapisanych na zajęcia – proszę sprawdzić czy stan faktyczny zgadza się z USOS.
W razie niewypełnienia limitu liczby studentów dla poszczególnych typów zajęć należy przygotować prośbę do Dziekan Wydz. Historycznego o umożliwienie prowadzenia zajęć. Limity znajdą Państwo tu: LIMITY.
w imieniu Dyrekcji IAUW
dr Wiesław Więckowski