Rozporządzenie Rektora UW

Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z rozporządzeniem Rektora i zapoznanie się z informacjami w nim zawartymi, a także o odczytywanie wszystkich innych informacji na ten temat, które będą przekazywane w najbliższym czasie.
Rozporządzenie Rektora UW

 

zakwaterownie w Domu Pracownika naukowego – 2020/2021

Dziekanat Wydziału Historycznego zawiadamia, że pracownicy i doktoranci ubiegający sie o zakwaterownie lub przedłużenie zakwaterowania w Domu Pracownika Naukowego UW w roku ak. 2020/2021 proszeni są o złożenie wypełnionych wniosków do Dziekanatu najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r.

Formularze dla osób ubiegajacych sie o przedłużenie zakwaterowania będą wydawane w administracji DPN, a dla osób występujących o pierwsze zakwaterowanie – w biurze Spraw Socjalnych, pok. nr 19 lub na stronie internetowej www.uw.edu.pl (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego).

Termin składania odwołań i wniosków o zakwaterowanie prcowników rozpoczynających pracę od października 2020, upływa z dniem 2 września 2020 r.