Informacje uzupełniające do komunikatów i zarządzeń Rektora UW oraz informacji Dziekan Wydziału Historycznego.

Szanowni Państwo,
przesyłamy informacje uzupełniające do komunikatów i zarządzeń Rektora UW oraz informacji Dziekan Wydziału Historycznego.
1. Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UW wszystkie zajęcia zostały zawieszone do 14 kwietnia. Dotyczy to zatem także ćwiczeń powierzchniowych i objazdów. Wszelkie dokumenty finansowe związane z tymi wyjazdami, które będą składane do Sekcji Finansowej nie będą realizowane. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować decyzje o przełożeniu ćwiczeń (jeśli będzie to możliwe z uwagi na warunki roślinno-glebowe) lub zaliczenia ich w inny sposób. Proszę jednocześnie przekazać te informacje studentom i uprzedzić ich, że w zależności od rozwoju sytuacji będziemy przekazywać stosowne dalsze informacje.
2. Od dnia jutrzejszego budynek Instytutu będzie czynny w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku. Dyżur sekretariatu ds ogólnych i studenckich oraz Biblioteki (tylko do celów wypożyczeń) będzie prowadzony w godzinach 10-14. Dyrekcja, Kierownik Administracyjny i obsługa informatyczna będą dyżurowali w obecnym i przyszłym tygodniu (i o ile nic się nie zmieni to w kolejnych także). Dyżury Dyrekcji na przyszły tydzien zaplanowane są na wtorek i środę. Ewentualne spotkania proszę uzgadniać drogą mailową, zaś obieg dokumentów będzie zapewniony w sposób tradycyjny. Prosze jednak rozważyć kontakt telefoniczny i komunikację elektroniczną w sprawach służbowych.
3. Zgodnie z Komunikatem Dziekan Wydziału Historycznego prosimy o rozważenie ograniczenia przebywania w budynku, jeśli część normalnej pracy naukowej i organizacyjnej można wykonywać w domu. Ograniczeniu mogą zatem ulec dyżury pracowników, ale nie są odgórnie odwołane i zawieszone indywidualne konsultacje ze studentami (szczególnie licencjatami i magistrantami), spotkania indywidualne z członkami zespołów badawczych, spotkania redakcyjne itp. Ewentualne decyzje w tym zakresie należą do Państwa. Odwołać powinno się wszelkie obrony doktoratów, bowiem są one otwarte (publiczne).
4. Proszę przekazywać informacje o możliwości prowadzenia zajęć zdalnie na adres iauw@uw.edu.pl. W najbliższych dniach przekażemy jakie wsparcie i rozwiązania oferuje w tym zakresie Uniwersytet. Proszę pamiętać, że w związku z zawieszeniem zajęć rozważane jest przedłużenie roku akademickiego. Byłoby dla nas zatem dobrze, aby nie opóźnić cyklu zajęć na okres letni (lipiec), bowiem kolidowałoby to z organizacją wykopalisk, również będących częścią roku akademickiego.
z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW

Informacje w związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli przesyłam procedurę postepowania

dla rodziców dzieci do lat 8. Uprzejmie proszę o zapoznanie z nią zainteresowanych pracowników.

Należy wypełnić i dostarczyć na Wydział lub do Kwestury UW:

  1. Druk Z-15A (w zał.)
  2. Oświadczenie ZUS  (w zał.)

Za czas nieobecności pracownikowi składającemu powyższe dokumenty przysługuje Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80%.

Poniżej linki do artykułów dotyczących Koronowirusa COVID-19

https://tvn24.pl/polska/zamkniete-szkoly-i-przedszkola-przez-koronawirusa-komu-przysluguje-zasilek-zus-4328374

https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/3627082,Oswiadczenie-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-zlobka-przedszkola-szkoly-z-powodu-COVID19-koronawirusa.html

Justyna Towalewska

Samodzielny referent

Kwestura UW – Dział Płac

Tel. (22) 55 23 297

godziny pracy Dziekanatu d/s studenckich WH

Szanowni Państwo
W związku z rozporządzeniem Rektora UW z dnia 10.03.2020 r. informujemy, iż Dziekanat ds. studenckich WH będzie czynny w godzinach 10.00.-14.00.
Studentów prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.
Podania prosimy składać w Usos- treść przesłać na adres dziekanatu drogą elektroniczną, załączając opinię opiekunów/dyrektorów ds. studenckich. Odpowiedź otrzymają państwo w Usosie.
Osobiście zapraszamy jedynie studentów w sprawie przedłużenia ELS od poniedziałku do czwartku w godz. 10.15.-13.45.
Dziekanat ds. Studenckich WH