Spis zajęć on-line

Szanowni Państwo,
wszystkich, którzy zdecydowali się prowadzić zajęcia on-line, bardzo proszę o przesyłanie informacji na ręce dr Michała Starskiego. Informacja powinna zawierać spis zajęć – tytuły. Sprawa jest pilna (otrzymali Państwo już maila w tej sprawie) – spis tych zajęć stanie się podstawą dokumentu. Zajęcia nie prowadzone w sposób zdalny, lub nie ujęte w spisie, zostaną uznane za nieprowadzone.

Dr Wiesław Więckowski

Komunikat rektora UW dot. zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał komunikat dotyczący zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r.

Reguluje on m.in. kwestie pracy administracji, w tym Kwestury UW, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią komunikatu >>

Przy okazji przypominamy, że Biuro Prasowe stworzyło na stronie głównej uczelni dwie zakładki poświęcone obecnej sytuacji, które stale aktualizujemy:

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW

Dyżury on-line

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o informowanie studentów w jaki sposób mogą się z Państwem kontaktować w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych. Przypominam też o konieczności uruchomienia zajęć on-line (informacje w jednym z poprzednich maili).

Dr Wiesław Więckowski