Pensum 2020/21

Szanowni Państwo,
pomimo aktualnej sytuacji, prace nad programem zajęć i pensum na następny rok akademicki muszą postępować zgodnie z planem. Przypominam, że termin nadsyłania propozycji zajęć na rok 2020/2021 upływa 30 marca. Bardzo proszę wziąć pod uwagę zmianę programu i przedyskutować planowane zajęcia w poszczególnych zakładach/specjalnościach. Do nowych zajęć należy dołączyć krótki opis (jak w sylabusie USOS).
Propozycje proszę nadsyłać na adres Instytutu, lub dr Michała Starskiego.