Wirtualna Wystawa “Barbarzyńskie Tsunami”

“Barbarzyńskie Tsunami” to jeden z efektów 6-letniego projektu “Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą”. Jest to też pierwszy tego typu eksperyment w polskim muzealnictwie archeologicznym. Kanwą wystawy Barbarzyńskie tsunami są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską, są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski i stanowią ozdobę muzealnych kolekcji.

Barbarzyńskie tsunami Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

Podania przez USOS

Szanowni Państwo,

jeśli składają Państwo podania przez USOS, proszę pamiętać, aby je składając wygenerować PDF podania i przesłać kopię na mój adres mailowy. Jeśli potrzebna jest opinia/poparcie proszę poprosić osobę opiniującą/popierającą o przesłanie jej mailowo bezpośrednio do mnie. System niestety nie ma funkcji informowania o fakcie złożenia podania.

Dr Wiesław Więckowski

Dni otwarcia instytutu.

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii będzie otwarty w środy (15, 22, 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja) oraz warunkowo może być też dostępny w czwartki po wcześniejszym umówieniu się.
(Informacja dotyczy osób niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania IA UW)

Zarządzenia rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzeniem nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku, które dotyczą następujących zmian:

  • przedłużenia do 15 maja 2020 r. zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy;
  • ograniczenia do 15 maja 2020 r. pracy na terenie uczelni;
  • zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych;
  • odwołania do 31 sierpnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW;
  • zastosowania 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.

 

Pozdrawiamy i życzymy Państwu dużo zdrowia

Biuro Prasowe UW

Wykopaliska i zajęcia zdalne

Szanowni Studenci,
pomimo sytuacji staramy się funkcjonować i planować najbliższą przyszłość.
1) badania powierzchniowe – jak Państwo wiedzą nie odbyły się ze względu na sytuację panująca w kraju. Postaramy się zaoferować badania powierzchniowe w trakcie badań wykopaliskowych, tak by wszyscy, dla których są one obowiązkowe mogli w nich uczestniczyć.
2) wykopaliska – termin zapisów na wykopaliska został w tej chwili przedłużony do końca kwietnia. Jeśli sytuacja pozwoli, odbędą się normalnie. Ale proszę być przygotowanym na różne informacje i pozostać elastycznym w planowaniu.
3) zajęcia zdalne – rozesłałem do Państwa maila z prośbą o zgłaszanie problemów z zajęciami, kontaktem z prowadzącymi, etc. Informacje takie proszę przesyłać do mnie – problemy będziemy rozwiązywać w miarę możliwości jak najszybciej.

Z życzeniami zdrowia
Dr Wiesław Więckowski