Kursy dla nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach programu ZIP.
KURSY

Do Pracowników

Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za wielki wysiłek w prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Właściwie wszystkie zajęcia odbywają się w ten sposób, co umożliwi studentom realizację programu. Czekając na rozporządzenie władz UW dotyczące nowej organizacji zakończenia semestru letniego i roku akademickiego chcielibyśmy przytoczyć najistotniejsze informacje uzyskane od władz UW i Wydziału Historycznego:

– zajęcia prowadzone w trybie zdalnym mają być prowadzone w ten sposób do samego końca semestru. Tylko zajęcia z „komponentem praktycznym”, które zgłosili Państwo, będą najprawdopodobniej mogły odbyć się częściowo (w systemie bloków zajęciowych) po 24 maja. W tej chwili zbierane są na ich temat informacje i ustalany wstępny grafik. Te „praktyczne” zajęcia powinny zakończyć się do 10 czerwca. Nalegamy, żeby te zajęcia praktyczne były realizowane, przynajmniej częściowo, najpierw zdalnie. Na zajęcia „w Sali” prosimy zostawić tylko niezbędne elementy „komponentu praktycznego”.

– zaliczenia i egzaminy powinny również odbywać się zdalnie (wg zaleceń zarządzenia Rektora UW z dnia 4 maja 2020 roku). Terminy sesji egzaminacyjnej i poprawkowej zostaną ogłoszone przez KJD wkrótce, prawdopodobnie w oryginalnych datach, opublikowanych w kalendarzu akademickim. Do prowadzenia egzaminów ustnych (w tym także egzaminów dyplomowych) władze UW zalecają, ze względu na RODO i zawarte umowy licencyjne, narzędzie Google Meets. Istnieje wytyczna ustawowa (nowa) nakazująca rejestrowanie egzaminów, zwłaszcza dyplomowych. Nagrywać egzamin dyplomowy ma prawo wyłącznie przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Szczegóły znajdą się, mamy nadzieję, w nowym rozporządzeniu władz UW. Egzaminy pisemne można realizować za pośrednictwem narzędzi dostępnych na platformie Kampus, lub w narzędziach Google.

– bardzo prosimy pamiętać o konieczności umożliwienia terminowego zakończenia studiów studentom III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Prosimy o dopilnowanie powstawania prac dyplomowych i umożliwienie przeprowadzenia obron w systemie zdalnym (lub, po 24 maja, być może także w trybie „normalnym”).

– wkrótce zostaną ogłoszone wytyczne dotyczące możliwości pracy w budynku IA dla pracowników, doktorantów i studentów, zwłaszcza w zakresie prac koniecznych do prowadzenia badań i do powstania prac dyplomowych (powstających w oparciu o materiał). Również wkrótce powinna wznowić działalność Biblioteka.

– nie ma jeszcze decyzji dotyczących ćwiczeń terenowych. Powierzchniówki nie odbyły się, a wykopaliska na razie stoją pod znakiem zapytania. Gdy tylko będzie coś wiadomo na ten temat, będziemy informować. Niestety, decyzje te nie zależą tylko od nas, lecz od władz UW jak również władz państwowych. Pracujemy nad tym, by umożliwić, zwłaszcza studentom ostatnich lat, realizację wymogów programowych.
W kwestii objazdów – prosimy o umożliwienie studentom, zwłaszcza ostatniego roku studiów licencjackich, którzy mieli uczestniczyć w części wyjazdowej, zaliczenia zajęć w innej formie.

– władze UW podjęły decyzję o nieprzeprowadzaniu ankiet ewaluujących zajęcia w tym semestrze.

– zmianie uległy terminy rekrutacji na studia. Prosimy o dopilnowanie powstawania zwłaszcza prac licencjackich i ich obron w terminach, które umożliwią chętnym rekrutowanie się na studia magisterskie.

– w roku 2020 zawieszony został obowiązek przeprowadzania badań okresowych pracowników.

W najbliższym czasie rozporządzenie władz UW ureguluje najistotniejsze kwestie naszej działaności i mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do rzeczywistości bliższej normalności (cokolwiek to znaczy)….

Dyrekcja IA UW

 

Do wszystkich Studentów

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że mają się Państwo dobrze i oczekują powrotu do normalności tak mocno, jak ja. Zdając sobie sprawę, że wielu z Państwa niepokoi się nie tylko sytuacją w kraju i na świecie, ale także sytuacją na swoich studiach, chciałbym przekazać Państwu garść informacji od władz UW, Wydziału Historycznego i Instytutu Archeologii:

– zgodnie z wytycznymi władz UW wszystkie zajęcia odbywające się zdalnie mają również zakończyć się w ten sam sposób. Przypominam jednocześnie, że są one traktowane dokładnie tak samo, jak zajęcia w Sali, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zaliczenia i egzaminy powinny również odbyć się drogą zdalną. Poszczególni prowadzący podejmują decyzje, w jaki sposób je przeprowadzą. Władze UW nie przewidują specjalnego, wakacyjnego trybu zaliczania zajęć, a sesja egzaminacyjna, jak również sesja poprawkowa w Instytucie Archeologii najprawdopodobniej będą miały miejsce w datach wyznaczonych kalendarzem akademickim;

– zajęcia z elementami praktycznymi (np. laboratoria z opisu zabytków, rysunek archeologiczny i dokumentacyjny, warsztaty z materiałem, itp.) częściowo odbywały się zdalnie, ale po 24 maja przewidywane są również zajęcia w salach. Będą miały charakter blokowy (będą trwać kilka godzin, ale za to jednego bądź w dwa dni). O datach i konkretnych zajęciach będą Państwo powiadomieni wkrótce;

– prawdopodobnie już niedługo pojawi się możliwość korzystania z biblioteki i pracy z materiałem w wymiarze niezbędnym dla zakończenia pisania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich). Dokładne informacje podam wkrótce;

– zajęcia typu objazdy, a także ćwiczenia terenowe (powierzchniówki i wykopaliska) – przekażę informacje w momencie, gdy podjęte zostaną decyzje odnośnie ich odbywania. Na pewno studenci trzeciego roku studiów licencjackich i drugiego roku studiów magisterskich będą mieli możliwość odbycia ich (lub zaliczenia) w taki czy inny sposób, tak, by móc zakończyć studia i obronić prace.

Wkrótce powinno się pojawić rozporządzenie władz UW odnośnie szczegółowych rozwiązań zakończenia roku akademickiego. Gdy tylko się pojawi, jak również, gdy pojawią się decyzje odnośnie ćwiczeń terenowych, przekażę Państwu te informacje niezwłocznie.

Z życzeniami wytrwałości i rychłego powrotu do normalności.

Dr Wiesław Więckowski