Organizacja Instytutu 25.05-9.06

Budynek IA UW będzie otwarty od 8:30 do 18:00. Prowadzone będą zajęcia z komponentem praktycznym (wg planu podanego w jednym z poprzednich ogłoszeń). Pracownicy mogą korzystać z biblioteki IA UW (wg wskazań jej pracowników i po uprzednim kontakcie z nimi).
Dyrekcja i sekretariat ds ogólnych będą dyżurować we środy i czwartki w godzinach 10-12. Sekretariat ds studenckich prowadzi zdalną obsługę spraw studenckich, ale jego pracownicy dyżurować będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10-12. We wszelkich sprawach ogólnych, jak i studenckich, konieczny jest jednak uprzedni kontakt mailowy w celu umówienia się na spotkanie.
Wszyscy pracownicy (poza prowadzącymi ww. zajęcia), którzy chcą w tych dniach korzystać z budynku MUSZĄ zgłosić ten fakt dyr. Z. Stasiakowi 24-godziny wcześniej – drogą mailową. Budynek jest bowiem czynny wyłącznie w celu “umożliwienia realizacji niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem uczelni, prowadzeniem zajęć oraz realizacją badań.” Jeśli chcą się Państwo umówić w tym czasie w budynku ze studentem piszącym pracę, lub realizującym badania, należy ten fakt zgłosić w ten sam sposób. Przypominamy, że na taka forma kontaktu ze studentem może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.
Wkrótce podamy też informacje dotyczące organizacji sesji egzaminacyjnej.

Organizacja w dniach 25.05-9.06

W dniach 25.05-9.06 budynek Instytutu będzie otwarty od godz. 8:30 do 18:00. Wejście do budynku jest możliwe dla studentów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w zajęciach z komponentem praktycznym (spis w poprzednim ogłoszeniu). Ci z Państwa, którzy chcą pojawić się w budynku by pracować z Promotorem, materiałym koniecznym do pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej, powinni za pośrednictwem Promotora zgłosić chęć przyjścia najpóźniej na 24 godziny wcześniej na ręce dyr. Z. Stasiaka.
Sekretariat ds. studenckich dostępny jest zdalnie. Pełni również dyżur we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00-12:00 – wejście jednak tylko po uprzednim mailowym umówieniu się na konkretną godzinę i zgodzie pracownika.

Częściowe wznowienie pracy Biblioteki

Informujemy, że od poniedziałku 25 maja Biblioteka wznawia działalność, ale w ograniczonym zakresie – wyłączona została z użytkowania Czytelnia.
Zwroty oraz udostępnianie książek i czasopism (skany) – po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzami.
Prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową (bibliotekaiauw@uw.edu.pl).