Zajęcia 25-29 maja

Zajęcia będą odbywać się w salach 2.06, 2.07 i 2.09.
O dokładne godziny zajęć proszę pytać Prowadzących.
Konserwacja ceramiki (II i III rok lic.):
– prow. dr A. Szela – 25 maja, 26 maja – sala 2.09
Laboratorium opisu zabytków (I rok):
– prow. dr hab. R. Chowaniec – 26 maja – sala 2.06
– prow. dr M. Przeździecki – 27 maja – pracownia 0.30 lub/i sala 2.07
– prow. mgr M. Wagner – 28 maja – sala 2.09
– prow. dr K. Blusiewicz – 29 maja – pracownia 0.36 lub/i sala 2.06
Analiza szczątków zwierzęcych i jej interpretacja (I i II rok mgr):
– prow. dr A. Gręzak – 27 maja – pracownia 0.29
Rysunek dokumentacyjny (II rok lic.)
prow. dr hab. P. Szymański – 29 maja – sala 2.07

Zajęcia “Laboratorium opisu zabytku” z mgr. A. Grabarkiem – kontakt z prowadzącym.