Zajęcia 1.06-9.06

Zajęcia będą odbywać się w salach 2.06, 2.07 i 2.09.
O dokładne godziny zajęć proszę pytać Prowadzących.
Archeologia tekstyliów (II i III rok lic.):
– prow. dr A. Ulanowska – 2 czerwca, 3 czerwca – sala 2.09
Laboratorium opisu zabytków (I rok):
– prow. dr hab. R. Chowaniec – 2 czerwca, 9 czerwca – sala 2.06
– prow. dr W. Gumiński – 1 czerwca – sala 2.06
– prow. dr K. Blusiewicz – 5 czerwca – pracownia 0.36 lub/i sala 2.06
Rysunek archeologiczny (I rok lic.)
– prow. dr M. Matera – 3 czerwca, 4 czerwca – sala 2.06
Źródłoznawstwo pradziejowe
– prow. dr A. Maciałowicz – 2 czerwca – sala 2.07

Zajęcia “Laboratorium opisu zabytku” z mgr. A. Grabarkiem – kontakt z prowadzącym.