Sesja letnia 2019/2020

Szanowni Państwo,
sesja egzaminacyjna w Instytucie Archeologii odbędzie się w pierwszym terminie przewidzianym postanowieniem Rektora UW z 5 maja 2020 roku, tj. w dniach: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku.
Egzaminy i zaliczenia w trakcie sesji będą odbywać się wg zarządzenia Rektora UW z 4 maja 2020 roku, tj. w formie zdalnej za pomocą dozwolonych narzędzi informatycznych i aplikacji.
Lista i terminy egzaminów, wraz z informacją o ich sposobie przeprowadzenia i rejestracji na nie będzie opublikowana do 10 czerwca 2020.

Sesja letnia 2019/2020

Szanowni Państwo,
sesja egzaminacyjna w Instytucie Archeologii odbędzie się w pierwszym terminie przewidzianym postanowieniem Rektora UW z 5 maja 2020 roku, tj. w dniach: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku.
Egzaminy i zaliczenia w trakcie sesji muszą odbywać się wg zarządzenia Rektora UW z 4 maja 2020 roku, tj. w formie zdalnej za pomocą dozwolonych narzędzi informatycznych i aplikacji (szczegóły otrzymali Państwo w mailu).
Proszę o zgłaszanie proponowanych terminów zaliczeń i egzaminów, które będą odbywać się w trakcie sesji na ręce p. Michała Adamiaka (sekretariat ds studenckich). Zgłoszenie, zawierające nazwisko egzaminatora, formę egzaminu i wybraną platformę, proponowaną datę i godziny przeprowadzenia, należy przesłać do dnia 1 czerwca (platforma Kampus) i do dnia 5 czerwca (inne platformy i formy egzaminu) .

dr Wiesław Więckowski