Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

W dniu dzisiejszym zakończyły się wybory przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Archeologii (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów są oni także przedstawicielami studentów w Kolegium Elektorów Wydziału). Wybrani zostali:

Aleksandra JASZCZUROWSKA Karolina NOWAK
Filip KURCZYŃSKI Aleksandra PĘKALA
Monika ŁAPIŃSKA Iga SZWED

Siódmy przewidziany dla studentów mandat musi, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów, pozostać nieobsadzony do czasu wyboru przewodniczącego Rady Samorządu Studentów, ewentualnie powołania komisarza samorządu dla Wydziału Archeologii.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza