Wybory członków Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

W dniach 8-10 lipca odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii. Wybierani będą przedstawiciele kurii innych nauczycieli akademickich (13 mandatów do obsadzenia) i przedstawiciele kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (3 mandaty do obsadzenia).

W załączniku list dr hab. Agnieszki Kościańskiej, przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, ze szczegółowymi informacjami i instrukcją głosowania.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

zawiadomienie_KE_WA

Skład Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii i terminy wyborów dziekańskich

W składzie Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii znajdą się wszyscy pracownicy samodzielni Wydziału (39 mandatów), przedstawiciele kurii innych nauczycieli akademickich (13 mandatów), przedstawiciele kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (3 mandaty), a także przedstawiciele doktorantów (3 mandaty) i studentów (7 mandatów). Wydziałowa Komisja Wyborcza organizuje wybory w kuriach innych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (odbędą się w dniach 8-10 lipca). Natomiast wybory przedstawicieli doktorantów i studentów organizują Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów i Komisja Wyborcza Samorządu Studentów. Niestety w przypadku wyborów przedstawicieli studentów pojawiły się problemy, które zapewne uniemożliwią dotrzymanie terminów podanych w czerwcu: wyborów indykacyjnych kandydatów na dziekana 17 lipca i wyborów dziekana i prodziekanów 31 lipca. Szczegóły w załączonym liście dr hab. Agnieszki Kościańskiej, przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

list_zmiany_WA_WNKS