Zmiana władz

Szanowni Studenci,
do 30 września obowiązki Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Archeologii UW pełni dr hab. Wiesław Więckowski. Od 1 października obowiązki te przejmie nowo powołany KJD i Prodziekan ds. studenckich dr hab. Agnieszka Tomas.