Program PROM-stypendium dla doktorantek i doktorantów UW

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie doktorantkom i doktorantom naszego Uniwersytetu informacji o naborze do stypendium w ramach Programu PROM. Ze względu na kryzys związany z COVID-19 nasz Program został przedłużony o 12 miesięcy i będzie realizowany do końca września 2021 roku. Jeśli mają Państwo taką możliwość, będziemy bardzo wdzięczni za dystrybucję (np. w newsletterze lub mailingu) broszury informacyjnej, którą przesyłam w załączeniu. Załączam także grafikę oraz tekst dotyczący Programu:

“Zapraszamy doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają stypendium finansujące krótki wyjazd do dowolnego ośrodka na całym świecie. Czas trwania wyjazdu to 7, 14 lub 30 dni, a jego celem może być:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego,
  • udział w szkole letniej,
  • odbycie stażu badawczego lub stażu przemysłowego,
  • udział w kursie, warsztatach, konferencji lub w innych krótkich formach kształcenia.

Program PROM ma na celu podnoszenie kompetencji młodej kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie prowadzenia międzynarodowych badań dotyczących współczesnej Azji. Zaplanowane działania powinny więc dotyczyć państwa azjatyckiego bądź mieć charakter komparatystyczny uwzględniający państwo azjatyckie, ewentualnie odbywać się w Azji.

W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym w Singapurze, szkole letniej w Szanghaju oraz w stażach badawczych w Hong Kongu, Pekinie, Sapporo i Tajpej.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania dostępnych miejsc. Wyjazd należy zrealizować do 30 września 2021 roku.

Informacje o Programie znajdą Państwo na stronie chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną. Pytania dotyczące stypendium oraz dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres prom@wpia.uw.edu.pl.

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Z góry bardzo dziękuję za wsparcie w promocji stypendium. Pomimo znacznego ograniczenia mobilności akademickiej, mamy nadzieję, że nowy termin zakończenia projektu, tj. jesień przyszłego roku, umożliwi doktorantkom i doktorantom UW zaplanowanie interesujących badań oraz pozwoli na ich realizację w najdogodniejszym czasie.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, oczywiście pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem

Olga Cabak

PROM

International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff

e-mail: prom@wpia.uw.edu.pl

 

Polish Research Centre for Law and Economy of China
中国法律与经济波兰研究中心

Faculty of Law and Administration
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland

Kurs “Prace dyplomowe…” (I rok MGR)

Szanowni Państwo,
kurs internetowy “Prace dyplomowe w otoczeniu społeczno-gospodarczym” (10 godz.) będzie najprawdopodobniej w połowie semestru zimowego. O uruchomieniu go poinformuję odpowiednio wcześniej i drogą mailową.

dr hab. Wiesław Więckowski