Wybory Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia – wyniki

W dniach 7.-11. stycznia 2021 odbyły się wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w kadencji 2021-2024.

W grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego do obsadzenia było 18 mandatów.

Wybrani zostali:

 

1) dr hab. Adam Cieśliński

2) prof. dr hab. Piotr Dyczek

3) dr hab. Mahmoud el-Tayeb

4) dr hab. Krzysztof Jakubiak

5) dr hab. prof. ucz. Bartosz Kontny

6) dr hab. Hubert Kowalski

7) prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

8) prof. dr hab. Adam Łajtar

9) dr hab. Dorota Ławecka

10) dr hab. Grzegorz Majcherek

11) dr hab. Tomasz Nowakiewicz

12) dr hab. Paweł Szymański

13) prof. dr hab. Karol Szymczak

14) dr hab. prof. ucz. Tomasz Waliszewski

15) dr hab. Wiesław Więckowski

16) dr hab. Anna Wodzińska

17) dr hab. Janusz Wołoszyn

18) dr hab. Jerzy Żelazowski

 

W grupie innych nauczycieli akademickich do obsadzenia było 7 mandatów.

Wybrani zostali:

 

1) dr Katarzyna Danys

2) dr Mariusz Drzewiecki

3) dr Anna Gręzak

4) dr Piotr Jaworski

5) dr Marcin Matera

6) dr Michał Starski

7) dr Agata Ulanowska

 

 

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej