OGUNy – zwiększenie limitów

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że limit miejsc na zajęciach ogólnouniwersyteckich zostanie zwiększony o liczbę 5 w związku z wyłącznie zdalną formą tych zajęć.
Jednocześnie informuję, że limit miejsc przy przedmiocie zostanie zmieniony przez pracownika Biura Spraw Studenckich w dniu 11.02.2021 r.
Studenci będą mogli rejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie ze zwiększonym limitem miejsc od dnia 11.02.2021r. po migracji, która rozpocznie się o 16:05 i zakończy się około godziny 16:40. Agnieszka Tomas