Staż w Ambasadzie Izraela w Polsce

Drodzy Studenci, istnieje możliwość realizacji programu stażowego w Ambasadzie Izraela w Polsce. Osoby zainteresowane stażem proszę o przesłanie zgłoszeń zawierających imię, nazwisko, rok studiów, numer telefonu, email na adres wa.student@uw.edu.pl do dnia 2 marca 2021 r.

Internship in Israeli Embassy in Poland

Dear Students, it is possible to participate in an internship programme at the Israeli Embassy in Poland. Persons interested in the programme are asked to send their applications containing name, surname, year of study, telephone number, email on the address wa.student@uw.edu.pl by March 2, 2021.

Konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Kierownik projektu „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00348. Realizuje go zespół reprezentujący CAŚ UW, Wydział Archeologii UW oraz Institut National du Patrimoine z Tunezji pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. ucz. Celem projektu jest poznanie genezy oraz charakteru przemian społeczności zamieszkujących w okresie numidyjskim i rzymskim miasto Mustis (Tunezja) oraz jego zaplecze wiejskie.

Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy, począwszy od kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o zadaniach stypendysty i warunkach przyznania stypendium można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Nauki oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod poniższymi linkami:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=185391

https://pcma.uw.edu.pl/2021/02/24/konkurs-na-stypendyste-w-projekcie-afripal/

Aplikacje należy przesyłać do 15 marca 2021 r. na adres: twaliszewski@uw.edu.pl

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

uprzejmie informujemy, że Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=658

Termin naboru zgłoszeń upływa z dniem 23 marca 2021 r.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Lisowska
jolanta.lisowska@ncn.gov.pl  Kancelaria Rady NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI,  ul. Twardowskiego 16, 60-312 Kraków