Oferta sojuszu 4EU+ Uniwersytet w Mediolanie

Szanowni Państwo, w ramach Sojuszu 4EU+ jest dostępna oferta zajęć Uniwersytetu Mediolańskiego. Wszystkie informacje dotyczące oferty oraz rekrutacji (terminy, przewodnik po rekrutacji oraz link do formularza online) mogą Państwo znaleźć na tej ulotce: https://4euplus.eu/4EU-208-version1-um_4eu_online_course_offer_mbw.pdf 
Uniwersytet Mediolański przygotował ofertę składającą się z 69 kursów, skierowanych przede wszystkim do studentów studiów magisterskich (wśród oferowanych przedmiotów znajduje się kilka kursów skierowanych do studentów studiów licencjackich). Kursy można realizować np. jako przedmioty OGUN. Ważna informacja: zajęcia rozpoczynają się w różnych terminach i zgodnie z tym przygotowane zostały również różne terminy rekrutacji. 

Zajęcia w ramach sojuszu 4EU+

Szanowni Państwo, w ślad za informacją przekazaną mi przez panią Koordynator sojuszu 4EU+ ze strony UW,  informuję, że procedura zaliczania zajęć przez studentów wymaga, aby zdobyte w uniwersytetach partnerskich sojuszu punkty ECTS były dopisywane ręcznie przez pracowników dziekanatu ds. studenckich

W celu uznania zaliczonych zajęć i zdobytych w ten sposób punktów ECTS po zakończonych i zaliczonych zajęciach powinni Państwo otrzymać z uczelni partnerskiej transcript of records, poświadczający Państwa udział w zajęciach, a następnie przedstawić go do mnie (prodziekan ds. studenckich) w celu ustalenia, który za jaki przedmiot w programie na kierunku archeologia będzie mógł zostać uznany, czy też zostanie on wskazany jako osiągnięcie dodatkowe. Na podstawie podjętego rozstrzygnięcia przedmiot zostanie ręcznie wpisany do systemu USOS.

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

Uniwersytet Warszawski (Wydział Archeologii) we współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną, Narodowym Bankiem Polskim, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum i Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, pod patronatem Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, organizuje w dniach 11-16.09.2022 r. na terenie Kampusu Głównego UW XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny  więcej…