Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”,

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”, zorganizowanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. prof. Stefana Krukowskiego.

Polska archeologia wybrzeży Morza Czarnego posiada długą i wspaniałą tradycję. Wywodzi się z niej wielu badaczy działających obecnie na polu żywiołowo rozwijającej się archeologii Kaukazu. Mając świadomość wartości dorobku polskiej archeologii pontyjskiej i kaukaskiej, postanowiliśmy zapoczątkować konferencję, pomyślaną jako doroczne wydarzenie o wymiarze ogólnopolskim, która stanowić będzie swego rodzaju laboratorium służące prezentacji najnowszych odkryć i dyskusji nad aktualnymi hipotezami i problemami archeologii obu regionów.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 i 30 marca 2021 r. za pośrednictwem serwisu Google Meet. Do wydarzenia można dołączyć poprzez link: meet.google.com/bqb-nies-pkc.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, który dołączamy do niniejszego zaproszenia

Chrysomallos_program

Komitet organizacyjny

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Dr Piotr Jaworski

Dr Marcin Matera