Funkcjonowanie budynku Wydziału Archeologii od 29 marca br.

Zarządzenie Rektora UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 20 marca 2021 roku:
Od poniedziałku 29 marca 2021 budynek Wydziału Archeologii (Szkoła Główna) otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
W dniach: 2 i 6 kwietnia br. budynek będzie zamknięty.