Wybory Uzupełniające do Rady Wydziału Archeologii – wyniki

Szanowni Państwo,

W dniu 9.06.2021 o godz. 20.00 zakończyło głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Archeologii w grupie innych nauczycieli akademickich. Do obsadzenia były 2 mandaty.

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 40

Liczba osób głosujących – 24

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

dr Marzena Łuszczewska – 5

dr Katarzyna Pyżewicz – 20

dr Marta Żuchowska – 14

Głosy wstrzymujące się – 1

Bezwzględną większość głosów i wybór do Rady Wydziału Archeologii uzyskały:

dr Katarzyna Pyżewicz

dr Marta Żuchowska

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący WKW WA