Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Informacje o składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego, dla osób z niepełnosprawnościami i  zapomogi  w roku akademickim 2021/2022  znajdują się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/