Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Wybory studentów do Rady Samorządu Studentów, Rady Wydziału oraz Rady Dydaktycznej

Drodzy Studenci/Drogie Studentki,
Dnia 27.10 od godz. 8:00 do 28.10 do godz. 8:00 będą trwać wybory zdalne do Rady Samorządu Studentów (5 mandatów), Rady Wydziału (4 mandaty) oraz Rady Dydaktycznej (2 mandaty).

Zagłosować będzie można logując się do systemu USOS, wchodząc w zakładkę „dla wszystkich”, następnie w „Wybory” i odpowiednie linki dotyczące konkretnego głosowania:

1. Wybory do Samorządu Studentów Wydziału Archeologii
2. Wybory do Rady Wydziału Archeologii
3. Wybory do Rady Dydaktycznej nr 14

Prezentację kandydatów można znaleźć na stronie Wydziału
https://www.archeologia.uw.edu.pl/samorzad-studencki/
lub na Fb Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii.

Każdy głos się liczy!
Aleksandra Jaszczurowska
Wiceprzewodnicząca RSS WA